Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19516
Title: Sosyalist iktisadi düşüncede uluslararası işbölümü
Authors: Yaman, Berker
Keywords: Sosyalist
İktisadi düşünce
Uluslararası
İşbölümü
Teori
Dış ticaret
Issue Date: 1976
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Yaman, B. (1976). ''Sosyalist iktisadi düşüncede uluslararası işbölümü''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 5(1-2-3), 226-236.
Abstract: Dış ticarette klasik ve ya Neo-Klasik adıyla anılan mukayeseli masraflar teorisi çağdaş iktisat literatüründe hala geçerliliğini sürdürüyorsa bunun ana nedeni söz konusu teoriye getirilen yeni varsayımlardan (1) Bilindiği gibi mukayeseli üstünlükler teorisi emeğin değer teorisine dayanmaktadır. Ancak iktisatçılar emeğin değer teorisinin dış ticaret analizinde kullanılması konusunda şüpheler uyanmıştır. Gerçekten emek değer teorisini savunmak oldukça güçtür. Üretime emek değer teorisini dış ticarette kullanmak güçlükler yaratan katkıda bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19516
Appears in Collections:1976 Cilt 5 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1-2-3_9.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons