Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19485
Title: Ebû Nuaym El-İsfahânî'nın Et-tıbbu'n-Nebevî isimli eserinin tahkiki
Other Titles: The edition-critic of "al-tıbb an-Nabawi" written by Abu Nu`aym al-Isfahani
Authors: Karacabey, Salih
Dönmez, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Ebu Nuaym El-İsfahânî
Et-tıbbu'n-Nebevî
Al-tıbb an-Nabaw
Abu Nu`aym al-Isfahani
Issue Date: 2005
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dönmez, M. (2005). Ebû Nuaym el-İsfahânî'nın et-tıbbu'n-Nebevî isimli eserinin tahkiki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanlık tarihi boyunca, Allah'ın yol gösterici olarak görevlendirdiği peygamberler, ilahi mesajları iletmenin yanında, insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlerle de ilgilenmişlerdir. Esasen, peygamberlerin günlük hayatın çeşitli konularına dair yaptıkları tavsiyeler, bir yerde nübüvvet görevi kapsamında da değerlendirilebilir. Sözü edilen tavsiyelerin sınırlarının doğru olarak belirlenmesi ise, peygamberlik kurumunun doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır. İnsanların ruh ve beden sağlıklarını korumaya yönelik tedbirlerin de, peygamberlerin, bütünüyle insan fıtratına uygun olan bu yöndeki tasarrufları arasında yer aldığı söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19485
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160872.pdf156.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons