Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1944
Title: Taşıtlarda titreşim ve gürültü problemlerinin tespiti için kullanılan teknikler ve taşıt yakıt tankı tasarım doğrulaması
Other Titles: Techniques that used to detect vibration and noise problems of vehicles and design verification of a vehicle fuel tank
Authors: Öztürk, Ferruh
Kökden, Dinçer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: NVH
Test.lab
Yakıt tankı
Modal analiz
Fuel tank
Vibration
Modal analysis
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kökden, D. (2015). Taşıtlarda titreşim ve gürültü problemlerinin tespiti için kullanılan teknikler ve taşıt yakıt tankı tasarım doğrulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüz taşıt teknolojisinin ilerlemesi yolunda yapılan en önemli çalışmalardan birisi NVH (Titreşim, akustik ve sertlik) çalışmalarıdır. Bu tez çalışmasında, taşıtlarda titreşim ve gürültü kaynaklı problemlerin tespitine yönelik olarak yapılan NVH çalışmaları kategorize edilerek incelenmiş ve modal analiz yöntemi ile bir taşıtın yakıt tankındaki titreşim probleminin tespiti yapılarak, problemin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada yapılan testlerde donanım olarak Siemens LMS Scadas Mobile veri toplama cihazı ile birlikte PCB ivmeölçerler ve modal darbe çekici kullanılmıştır. Yazılım kısmında modal test ve analiz için LMS Test.Lab programı, sonuçların doğrulanması ve analizi için Hyperwork Radioss Solver ve LMS Virtual.Lab yazılımları kullanılmıştır.
One of the most important studies which is performed to develop today's vehicle technology is NVH (noise, vibration, harsness). In this thesis, NVH studies that used to detect vibration and noise problems of vehicles were categorized and searched and some studies were performed to detect the vibration problem of a vehicle fuel tank through modal analysis method. In this study, LMS Scadas Mobile data acquisition device, PCB accelerometers and modal impact hammer were used as hardware. LMS Test.Lab was used for modal testing and analysis and Hyperwork Radioss Solver and Virtual.Lab were used for verification of results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1944
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425996.pdf4.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons