Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19280
Title: Ağrılı ve ağrısız tiroiditler
Other Titles: Painful and painless thyroiditis
Authors: Cander, Soner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Gül, Özen Öz
Ersoy, Canan
Keywords: Tiroidit
Thyroiditis
Hipertiroidi
Hipotiroidi
Hyperthyroidism
Hypothyroidism
Issue Date: 5-Dec-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, Ö. Ö. vd. (2014). "Ağrılı ve ağrısız tiroiditler" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(2),119-128.
Abstract: Tiroidit, tiroidin çeşitli nedenlerle ortaya çıkan inflamasyonudur. Birçok neden, otoimmünite, enfeksiyonlar, radyasyon, ilaçlar tiroidit gelişimine neden olabilmektedir. Tiroiditlerin nedenleri gibi klinik tabloları da çok çeşitlidir. Bu nedenle ayrım ve sınıflama yapmak her zaman mümkün olamamaktadır. Hastalarda herhangi bir semptom olmaksızın tanı tesadüfen konulabildiği gibi, hastalar boyunda şiddetli ağrı, şişlik, guatr ile de başvurabilmektedirler. Hastalar ötiroidik olabilmekte, hipotiroidi veya tirotoksikoz da görülebilmektedir. Tedavi genellikle semptomları düzeltmeye yöneliktir. Tiroid disfonksiyonu saptanması halinde etyolojide göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır
Thyroiditis is the inflammation of the thyroid which caused by various reasons. Many reasons including autoimmunity, infection, radiation or medications may lead to the development of thyroiditis. Similar to the complexity of its causes, thyroiditis presents many varieties of clinical conditions. Therefore, making the exact distinction and classification of thyroiditis is not always possible. Thyroiditis may be incidentally diagnosed in patients without any symptoms, such as patients with severe neck pain, swelling or goiter. The patients may be euthyroid, as well as they may develop hypothyroidism or thyrotoxicosis. Most of the time, the treatment is employed towards the symptoms. Once the thyroid dysfunction is detected, treatment should be planned by taking the etiology into consideration.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421209
http://hdl.handle.net/11452/19280
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_2_14.pdf291.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons