Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19276
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-09T06:54:35Z-
dc.date.available2021-04-09T06:54:35Z-
dc.date.issued2014-01-23-
dc.identifier.citationÇalışkan, G. vd. (2014). "Teofilin zehirlenmesinde hemoperfüzyon: olgu sunumu" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(2),89-93.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421211-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19276-
dc.description.abstractTeofilin bronkospastik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir metilksantin derivesidir. Terapötik aralığı çok dar olup kan teofilin düzeyi 15 μg/mL’nin üzerinde olduğunda zehirlenme için risk oluşturmaktadır. Ciddi teofilin zehirlenmeleri fatal sonuçlanabileceği için yoğun bakımda tedavi edilmelidir. Bu olgularda mide yıkama, nazogastrik sonda aracılığı ile aktif karbon ve semptomatik tedavi uygulanır. Bu tedavilere cevap alınamayan durumlarda ekstrakorporeal bir yöntem uygulanabilmektedir. Yüksek doz teofilin alımı sonrası, klasik tedavi yöntemlerine yanıt alınamayan ve etkin hemoperfüzyon uygulanan iki olguyu sunduk. Birinci olguda tedaviye dirençli bulantı, kusma ve tremor mevcuttu. İkinci olguda ise tonik klonik nöbet, hipotansiyon, atriyal fibrilasyon ve kardiyak arrest gelişti. Kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt alındı. Her iki olgu hemoperfüzyon uygulanmasını takiben başarıyla yoğun bakımdan taburcu edildi. Sonuç olarak; destekleyici klasik tedavi yöntemleriyle iyileşme sağlanamayan teofilin zehirlenmelerinde aktif karbon filtreli hemoperfüzyon, serum teofilin düzeyinin düşürülmesinde etkin bir yöntem olarak düşünülmelidirtr_TR
dc.description.abstractTheophylline is a methylxanthine derivative which is used in the treatment of bronchospastic pulmonary diseases. The therapeutic range of theophylline is very narrow. It carries a risk for intoxication when the blood level is over 15μg/mL. Serious theophylline poisoning should be treated in intensive care conditions as it may cause fatal consequences. In these cases, gastric lavage, active charcoal administration through a nasogastric tube and symptomatic treatments can be applied. If these treatments are unsuccessful, extracorporeal methods like hemodialysis or charcoal hemoperfusion can be applied. We present two cases which were unresponsive to method of classic treatment and treated with hemoperfusion after theophylline intoxication. The first case presented with nausea, vomiting, and tremor refractory to treatment. The second case experienced extensive episodes of hypotension, atrial fibrillation, tonic clonic seizures and finally cardio pulmonary arrest. Cardiopulmonary ressuciation was successful. Both cases were successfully discharged from the intensive care unit after hemoperfusion therapy. In conclusion, hemoperfusion with active charcoal filters is a successful method for reducing serum theophylline concentration in patients unresponsive to classic supportive treatment.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHemoperfüzyontr_TR
dc.subjectHemoperfusiontr_TR
dc.subjectTeofilintr_TR
dc.subjectZehirlenmetr_TR
dc.subjectIntoxicationen_US
dc.subjectTheophyllineen_US
dc.titleTeofilin zehirlenmesinde hemoperfüzyon: olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeHemoperfusion for theophylline poisoning: case reporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeOlgu bildirimitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Yoğun Bakım Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage89tr_TR
dc.identifier.endpage93tr_TR
dc.identifier.volume40tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorÇalışkan, Gülbahar-
dc.contributor.buuauthorGirgin, Nermin Kelebek-
dc.contributor.buuauthorUran, İsa-
dc.contributor.buuauthorGül, Bülent-
dc.contributor.buuauthorİşçimen, Remzi-
dc.contributor.buuauthorKahveci, Ferda-
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_2_8.pdf180.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons