Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1926
Title: Normal basınçlı hidrosefalinin tanı ve tedavisinde faz-kontrast MR ve MR sisternografinin etkinliği
Other Titles: Value of phase-contrast MRI and MR cisternography in diagnosis normal pressure hydrocephalus and prediction of shunt outcome
Authors: Parlak, Müfit
Alğın, Oktay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Beyin omurilik sıvısı
Serebral kan akımı
İntrakranyal komplians
Manyetik rezonans görüntüleme
Normal basınçlı hidrosefali
Cerebrospinal fluid
Cerebral blood flow
Intracranial compliance
Magnetic resonance imaging
Normal-pressure hydrocephalus
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alğın, O. (2008). Normal basınçlı hidrosefalinin tanı ve tedavisinde faz-kontrast MR ve MR sisternografinin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu prospektif çalışmanın amacı; faz-kontrast sine MR (FK-MR) ve MR sisternografinin (MRS), normal basınçlı hidrosefalinin (NBH) tanı ve tedavisindeki yerini araştırmaktır.Klinik, laboratuvar ve radyolojik veriler ile NBH tanısı konan 43 hasta ve 15 kontrole, FK-MR ve MRS incelemeleri yapıldı. FK-MR ile akuaduktus serebri ve süperior sagittal sinüs'ün (SSS) akım değerleri elde olundu (hız, atım hacmi ve dakikalık debi). İntratekal yolla 1 ml kontrast madde (Gd-DTPA) enjeksiyonu sonrası; 12., 24. ve 48. saatlerde 3 planda T1 ağırlıklı görüntüler (kontrastsız görüntülerin parametrelerinin aynısı ile) elde olundu. Kontrol ve hasta grubundan elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca şant operasyonuna cevap ile FK-MR ve MRS verileri arasındaki ilişki, istatistiksel açıdan analiz edildi.NBH hastalarının; beyin omurilik sıvısı (BOS) hızları (maksimum-ortalama) ve debileri, kontrol olgularından anlamlı ölçüde yüksekti (p<0.001). NBH grubunda; SSS'teki maksimum-ortalama venöz hız, kontrol grubundan düşüktü (p<0.05). MRS'de; NBH hastalarında, kontrast maddenin lateral ventriküllerde daha uzun süre kaldığı izlendi (p<0.001). FK-MR ve MRS verileri ile şant operasyonuna cevap arasında, anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). MRS'nin negatif öngörü değeri; % 100 olarak hesaplandı.FK-MR ve MRS; NBH tanısında faydalı olmakla birlikte, şant cevabını tam olarak öngörmede yetersizdir. MRS'nin avantajı; negatif şant cavabını öngörebilmesidir. NBH ön tanılı olgulara; MR incelemeyi takiben, FK-MR ve MRS'nin çalışılmasını öneriyoruz.
To investigate the value of phase-contrast MRI (PC-MRI) and MR Cisternography (MRC) for diagnosis normal pressure hydrocephalus (NPH) and prediction of shunt outcome.Fourty three patients with NPH and fifteen controls (aged-matched) underwent PC-MRI and MRC. MRI flow quantification was used to measure aqueductal velocity-stroke volume and superior sagittal sinus (SSS) velocity-stroke volume. After contrast-material injection into the lumbar subarachnoid space; immediate (12 h) and delayed (24, 48 h) post-contrast MRI was carried out utilizing the identical acquisition parameters as those performed in the pre-contrast MRI (T1 weighted images). Results were compared with NPH patients and controls. Also, outcomes of surgery in NPH patients were evaluated with PC-MRI parameters and MRC findings.The aqueductal velocities (maximum-mean) and stroke volume were elevated in NPH group (p<0.001). the SSS velocities were reduced in patients with NPH, compared kontrols (p<0.05). Significant differences between the two groups were found for contrast-material patencies in lateral ventricles (p<0.001). No correlation were found between outcomes of shunt operations and PC-MRI parameters, MRC findings (p>0.05).PC-MRI and MRC appear to be useful tests for differentiating NPH from other dementias-hydrocephalus. PC-MRI and MRC could not use in identifying shunt responsive of NPH patients. After conventional MRI, we suggest the use of PC-MRI and MRC in routine imaging work up of NPH patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1926
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289240.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons