Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1922
Title: Preterm doğumun öngörülmesinde servikovajinal vascular endothelial growth factor (VEGF) düzeylerinin servikal uzunluk ile korelasyonu
Other Titles: Cervicovaginal vascular endothelial growth factor (VEGF) levels with correlated cervical lenth in predicting preterm birth (PTB) and risk of preterm birth (PTC)
Authors: Küçükkömürcü, Şakir
Yılmaz, Embiye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Erken doğum
Servikovajinal VEGF
Preterm birth
Cervicovaginal VEGF
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, E. (2013). Preterm doğumun öngörülmesinde servikovajinal vascular endothelial growth factor (VEGF) düzeylerinin servikal uzunluk ile korelasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Erken doğum , tüm dünyada önemini yitirmeden günümüze kadar devam eden sağlık sorunudur. Bebek ölüm oranı, sağlık sistemlerinin uluslararası karşılaştırılmasında önemli bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Multifaktöriyel etyolojisinden dolayı erken doğum riski olan gebeleri belirlemek zordur ve mekanizması tam anlaşılamamış olması nedeniyle uluslararası kabul görmüş etkin bir tedavisi yoktur. Bu çalışmada, 24?36 gestasyonel haftalar arasında, erken doğum tehdidi(EDT) tanısı alan hastalarda ve herhangi obstetrik sorunu olmayan benzer gestasyonel haftalardaki gebelerde, servikovajinal sekresyonda VEGF (vaskuler endotelyal growth factor) düzeylerinin, servikal uzunluk ile korele ederek erken doğumu öngörü etkinliğini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya Aralık 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında sağlıklı 30 gebe ile EDT tanısı konulan 30 hasta dahil edildi. Tüm hastaların servikovajinal sekresyonlarından VEGF düzeyleri ELİSA yöntemi ile çalışılarak, gruplar karşılaştırıldı. Grupların servikovajinal sekresyonlardaki ortalama VEGF düzeyleri benzer bulundu(p 0.55). EDT grubunda, preterm doğum yapan olguların ortalama servikovajinal VEGF düzeyleri 358.16(24.9-966.9) pg/ml iken, term doğum yapan olguların ise 461.78(81.9-1201) pg/ml saptandı. Bu değerler, preterm doğum yapan grupta düşükmüş gibi görünse de anlamlı değildi(p 0.408). Sonuç olarak, EDT grubundaki olgular kontrol grubundaki olgulara göre daha erken gebelik haftalarında doğum yaptı( p 0.035) ve EDT grubundaki olgular kontrol grubu ile karşılaştırıldığında preterm doğum yapma oranı anlamlı derecede yüksek bulundu(p 0.004). Servikovajinal sekresyonlarda ortalama VEGF düzeyleri, her iki grupta benzer sonuçlar vermesi nedeniyle sağlıklı kontrol grubunda bakılmasının anlamı yoktu. VEGF'ün, preterm doğumun öngörülmesinde faydalı bilgiler sağlayabilmesi için, özellikle erken doğum açısından yüksek riskli olgularda bakılması ile ilgili yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
PTB, in whole world is a major continuing health problem without loosing importence. Infant mortality rate is used as marker of international health care systems. Because of multifactorial etiology, it's difficult to determine pretem birth risk and because the mechanism isn't understood well, there isn't international effective treatment modality. Thirthy pregnancies between 24-36 weeks diagnosed as having preterm birth risk and 30 pregnant women without obstetric problems at same gestational weeks were included. VEGF levels in servicovaginal fluid, corraleted with cervical length were analysed and it was aimed to evaluate whether cervical secretion of VEGF can be of clinical value in predicting impending PTB. Study was conducted between December 2012 and March 2013. VEGF and prolactin (PRL) levels in servicovaginal fluid samples of two groups were compared by ELISA immunoassay. Mean VEGF levels in samples of two groups was found similiar (p=0.55). In PTB group mean VEGF level was 358,16 pg/ml (24,9-966,9) and VEGF levels in pregnat women that gave birth at term was 461,78 pg/ml (81,9-1201).Although VEGF values in PTB risk group seems to be low,it was not statistically significant (p=0,408). As a result, PTB risk cases gave birth at earlier gestational weeks and PTB rate was higher than controls(p=0,035,p=0,004). Because of VEGF leveles in two groups were similiar there was no mean to evaluate VEGF in controls. Comprehensive studies with large sample size are required to prove the importance of VEGF in predicting PTB.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1922
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331611.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons