Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1919
Title: İnciller'e ve Kur'an'a göre Hz. İsa'nın mesajı
Other Titles: The message of Jesus according to the Gospels and the Qur'an
Authors: Sayar, Süleyman
Çavgalov, Niaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: İsa
Meryem
İncil
Kur'an
Mesaj
Jesus
Mary
Gospel
Qur'an
Message
Issue Date: 10-Aug-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavgalov, N. (2012). İnciller'e ve Kur'an'a göre Hz. İsa'nın mesajı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın konusu İnciller'e ve Kur'an'a göre Hz. İsa'nın mesajıdır. Hz. İsa'nın mesajı konusu hem İnciller'de hem de Kur'an'da yer almaktadır. Kur'an'daki bilgi ve belirlemeler İnciller'deki bilgileri tashih edecek niteliktedir.Anahtar Sözcükler: İsa, Meryem, İncil, Kur'an, Mesaj.Araştırmanın ilk bölümünde İsa'nın hayatı ve peygamberliği, ikinci bölümde ise mesajı ele alınmıştır. Önce İncillerin mesaj içeren metinleri belirlenmiş, ahlâk ve ibadet altbaşlıkları çerçevesinde ilgili mesajlar incelenmiştir. Temel mesajın Tanrı'nın Egemenliği (Melekûtu) olduğu, İsa'nın İncillerde birçok yerde bunu vaaz ettiği görülmüştür. Kur'an'da ise Hz. İsa'nın mesajı diğer peygamberlerin mesajlarıyla uyum içindedir. Hz.İsa İsrailoğulları'nı tevhide ve ahlâklı olmaya davet etmiş, onları içine düştükleri dinî ve ahlâkî çöküntü konusunda uyarmıştır.
The subject matter of this thesis is the message of Jesus according to the Gospels and the Qur'an. Both the Gospels and the Qur'an contain his messages. The information provided by the Qur'an confirms those of the Gospels.The first chapter of this study deals with the life and prophethood of Jesus, while the second chapter with his message. Firstly, the texts in the Gospel containing his message are determined, and classified as ethical and ritual. The basic message of Jesus is the kingdom of heaven, which the Gospels repeat many times. On the other hand, the message of Jesus is compatible with those of other prophets. Jesus called the Jews to believe the oneness of God and to be morally justified. He also warned them against the religious and ethical corruption they were in.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1919
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
330128.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons