Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1915
Title: Tekstil kumaşlarının adhezyonunda geko efekti uygulaması ve etkinliğinin araştırılması
Other Titles: An investigation activity and application of gecko effect in adhesion of textile fabrics
Authors: Kut, Dilek Toprakkaya
Gürbüz, Nihal Ruken
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Geko
Adhezyon
Florokarbon
Plazma
Pürüzlülük
Tutunma dayanımı
Gecko
Adhesion
Flourocarbon
Plasma
Roughness
Adhesion strength
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürbüz, N. R. (2016). Tekstil kumaşlarının adhezyonunda geko efekti uygulaması ve etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gecko kertenkelesi yerçekimine karşı koyan en çarpıcı canlılardan biridir. Düz yüzeylere tırmanabilme yetenekleri, parmak uçlarında yer alan ve tutunmayı sağlayan tüylerden kaynaklanmaktadır. Bu tez çalışmasında geko teknolojisi kullanılarak üretilen kimyasalların tekstil kumaşlarına aktarılmasıyla adhezyonun iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için 3 farklı yapıda %100 poliester dokuma kumaş kullanılmıştır. Üç farklı strüktüre sahip kumaş kullanılmasının nedeni farklı adhezyon davranışı sergileyebilecek olmalarından kaynaklanmaktadır. Rudolf Duraner firmasından temin edilen Gecko kimyasalı (Ruco Coat ac 2510) döşemelik kumaş veya duvar kumaşı olarak kullanılabileceği düşünülen polyester kumaşlara uygulanmıştır. Yüzey pürüzlülüğü eldesi için oksijen plazma işlemi, hidrofobik yüzey eldesi için de florokarbon kimyasalı kullanılmıştır. Sonuçta plazma ile aşındırılan ve florokarbon kimyasalı ile işlem uygulanan kumaşlarda adhezyonun arttığı görülmüştür.
Gecko is the most impressive example which shows the strength of the animals to the gravity. The ability of some reptiles climbing up the vertical surfaces comes from the presences of adhesives gecko setaes. In this thesis, the aim is to research the improvement of the adhesion in textile fabrics which was produced by the chemicals in gecko technology. For this aim, three different patterns of 100% polyester woven fabric was used. Three types of fabric which has different patterns was used due to the different adhesion strength. Gecko chemical (Ruco Coat ac 2510) by Rudolf Duraner Co. applied on the fabric samples which are considered to be used as furnishing or wall fabric. Oxygen plasma processing for surface roughness and florocarbon chemical for hydrophobic effect was used. As a result, it has been seen that adhesion level increased on the fabrics which was applied adhesive paste after surface roughness with plasma etching and fluorocarbon application.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1915
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455527.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons