Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19126
Başlık: Marksi̇st açıdan genel ve uzun dönem i̇stihdam kuramı
Yazarlar: Robinson, Joan
Yaman, Berker
Anahtar kelimeler: Marksist Teori
İstihdam
Ortodox yaklaşım
Kapital büyüme oranı
Yayın Tarihi: 1978
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Robinson, J. (1978). "Marksi̇st açıdan genel ve uzun dönem i̇stihdam kuramı". çev. Berker Yaman. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 7(3), 151-162.
Özet: Uzun dönem ortodox denge kuramı kapital stoğunun ekonomik koşullara uyduğu ve net yatırımların sıfır olduğu varsayımına dayanır. Ekonomik koşulların değişmesine göre kapitalin buna uyma süreci daha yavaş ortaya çıkar. Bu nedenle uzun dönem istihdam kuramına birikim sürecinin devam ettiği kısa dönem analizini ilave etmek gerekir.
Açıklama: Tercüme edilen künye bilgisi: Joan Robinson, Essai sur l'Economie de Marx, Dunod, Paris, 1971, s. 23-27 ve 49-55. (Joan Robinson, Marx Ekonomisi Üzerine Deneme, Dunod, Paris, 1971, s. 23-27 Fr 49-55.) Bu çalışmada Fransızca çeviriyi esas almakla birlikte İngilizce aslıyla - An essay on Marxian economics, MacMillan and Co Ltd. London - da karşılaştırdık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19126
Koleksiyonlarda Görünür:1978 Cilt 7 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_3_6.pdf3.36 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons