Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1906
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞahin, Hüseyin-
dc.contributor.authorYıldırım, Ömer-
dc.date.accessioned2019-11-28T05:35:44Z-
dc.date.available2019-11-28T05:35:44Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationYıldırım, Ö. (2011). 1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1906-
dc.description.abstractBu çalışmada dünyanın önemli şeker üreticilerinden biri olan Türkiye'de şeker sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyük önemi, 1980 serbestleşme döneminin Türk şeker sektörüne etkileri, şeker sektörünün özelleştirilme süreci, şeker sektöründe uygulanan devlet politikaları ve sektörün sorunları incelenmiştir. Aynı zamanda, dünya şeker sektörünün durumu, dünyanın en büyük şeker üreticisi ülkeleri, bu ülkelerde uygulanan politikalar ve dünya şeker sektörünün Türkiye şeker sektörüyle karşılaştırmalı durumu ortaya konmuştur. Ayrıca nişasta bazlı şeker sektörünün durumu ve bu sektörün pancar şekeri sektörüne olan olumsuz etkileri de ayrıntılarıyla belirtilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the importance of the sugar industry in the Turkish economy, the effects of the 1980 liberalisation process on sugar industry, the privatisation of the sugar industry, government policies applied concerning the sugar industry and the problems of the sugar industry is investigated.At the same time, the situation of the world sugar industry, the biggest sugar producing countries, policies applied in those countries and a comparison of world sugar sector and Turkish sugar sector is put forth. Besides, the issue of high fructose corn syrup and negative affects of this sector on the beet sugar sector is specified.en_US
dc.format.extentXII, 130 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSerbestleşmetr_TR
dc.subjectÖzelleştirmetr_TR
dc.subjectŞeker politikalarıtr_TR
dc.subjectŞeker sanayiitr_TR
dc.subjectŞeker kanunutr_TR
dc.subjectLiberalisationen_US
dc.subjectPrivatisationen_US
dc.subjectSugar policiesen_US
dc.subjectSugar industryen_US
dc.subjectSugar lawen_US
dc.title1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayiitr_TR
dc.title.alternativeTurkish sugar industry in the post-1980 liberalization perioden_US
dc.typemasterThesistr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312297.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons