Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1906
Başlık: 1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayii
Diğer Başlıklar: Turkish sugar industry in the post-1980 liberalization period
Yazarlar: Şahin, Hüseyin
Yıldırım, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Serbestleşme
Özelleştirme
Şeker politikaları
Şeker sanayii
Şeker kanunu
Liberalisation
Privatisation
Sugar policies
Sugar industry
Sugar law
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldırım, Ö. (2011). 1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada dünyanın önemli şeker üreticilerinden biri olan Türkiye'de şeker sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyük önemi, 1980 serbestleşme döneminin Türk şeker sektörüne etkileri, şeker sektörünün özelleştirilme süreci, şeker sektöründe uygulanan devlet politikaları ve sektörün sorunları incelenmiştir. Aynı zamanda, dünya şeker sektörünün durumu, dünyanın en büyük şeker üreticisi ülkeleri, bu ülkelerde uygulanan politikalar ve dünya şeker sektörünün Türkiye şeker sektörüyle karşılaştırmalı durumu ortaya konmuştur. Ayrıca nişasta bazlı şeker sektörünün durumu ve bu sektörün pancar şekeri sektörüne olan olumsuz etkileri de ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
In this study, the importance of the sugar industry in the Turkish economy, the effects of the 1980 liberalisation process on sugar industry, the privatisation of the sugar industry, government policies applied concerning the sugar industry and the problems of the sugar industry is investigated.At the same time, the situation of the world sugar industry, the biggest sugar producing countries, policies applied in those countries and a comparison of world sugar sector and Turkish sugar sector is put forth. Besides, the issue of high fructose corn syrup and negative affects of this sector on the beet sugar sector is specified.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1906
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
312297.pdf2.51 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons