Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1906
Title: 1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayii
Other Titles: Turkish sugar industry in the post-1980 liberalization period
Authors: Şahin, Hüseyin
Yıldırım, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
Keywords: Serbestleşme
Özelleştirme
Şeker politikaları
Şeker sanayii
Şeker kanunu
Liberalisation
Privatisation
Sugar policies
Sugar industry
Sugar law
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, Ö. (2011). 1980 sonrası serbestleşme döneminde Türkiye'de şeker sanayi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dünyanın önemli şeker üreticilerinden biri olan Türkiye'de şeker sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyük önemi, 1980 serbestleşme döneminin Türk şeker sektörüne etkileri, şeker sektörünün özelleştirilme süreci, şeker sektöründe uygulanan devlet politikaları ve sektörün sorunları incelenmiştir. Aynı zamanda, dünya şeker sektörünün durumu, dünyanın en büyük şeker üreticisi ülkeleri, bu ülkelerde uygulanan politikalar ve dünya şeker sektörünün Türkiye şeker sektörüyle karşılaştırmalı durumu ortaya konmuştur. Ayrıca nişasta bazlı şeker sektörünün durumu ve bu sektörün pancar şekeri sektörüne olan olumsuz etkileri de ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
In this study, the importance of the sugar industry in the Turkish economy, the effects of the 1980 liberalisation process on sugar industry, the privatisation of the sugar industry, government policies applied concerning the sugar industry and the problems of the sugar industry is investigated.At the same time, the situation of the world sugar industry, the biggest sugar producing countries, policies applied in those countries and a comparison of world sugar sector and Turkish sugar sector is put forth. Besides, the issue of high fructose corn syrup and negative affects of this sector on the beet sugar sector is specified.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1906
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312297.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons