Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19050
Title: Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir?
Other Titles: Is contrast induced nephropathy responsible for all kidney failures developing after interventional procedures?
Authors: Gül, Cuma Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Yıldız, Abdülmecit
Güllülü, Mustafa
Keywords: Kolesterol embolisi
Akut böbrek yetmezliği
Mavi parmak
Koroner anjiografi
Acute kidney failure
Cholesterol embolism
Blue toe
Coroner angiography
Issue Date: 16-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, C. B. vd. (2015). ''Girişimsel işlemler sonrası gelişen her böbrek yetmezliği kontrast madde nefropatisi midir?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(3), 139-141.
Abstract: Genelde klinisyenler girişimsel işlemler sonrasında ortaya çıkan her böbrek yetmezliğini kontrast aracılı nefropati olarak değerlendirme eğilimindedirler. Bu nedenle multisistemik bir hastalık olan ateroembolik renal hastalık sıklıkla gözden kaçar. Hastalık genelde yaşlı, aterosklerotik erkeklerde klasik triadı ile ortaya çıkar; girişimsel işlem, akut böbrek yetmezliği ve cilt bulguları. Bu olgu sunumu ateroembolik renal hastalığa dikkat çekmek için yapılmıştır.
In general, kidney failure after arising interventional procedures clinicians tend to assess as contrast-mediated nephropathy. Therefore atheroembolic renal disease, which is a multisystem disease, is often overlooked. The disease usually occurs in elderly, atherosclerotic male. Its classic triad is included, precipitating interventional procedures, acute renal failure and cutaneous manifestations. This case report aimed to create awareness of atheroembolic renal disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421388
http://hdl.handle.net/11452/19050
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_3_8.pdf228.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons