Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1896
Title: Niteliksel ölçüm sistemleri analizi ve bir uygulama
Other Titles: Attribute measurement systems analysis and application
Authors: Acar, Fatma
Acar, Özge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Niteliksel ölçüm sistemleri çalışması
Ölçüm sistemleri analizi
ÖSA
Ölçüm R&R
Tekrarlanabilirlik
Attribute measurement systems study
Measurement systems analysis
MSA
Gage R&R
Repeatability
Issue Date: 5-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, Ö. (2012). Niteliksel ölçüm sistemleri analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde kalitenin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi hedeflere ulaşılmak için süreçler hakkında doğru karar verilmeye çalışılmaktadır. Nihai müşteri ve devam eden süreçler içinde yanlış bir kararın etkisini, ürün ve ölçüm süreçlerini etkileyen değişkenlerin potansiyel nedenlerini anlamak gerekmektedir. Bu nedenle, herhangi bir süreç değerlendirme veya iyileştirme çalışması öncesinde elde edilen ölçüm verilerinin güvenilir olup olmadığı belirlenmeli, Ölçüm Sistemleri Analizi yapılmalıdır.Bu çalışmada, Ölçüm Sistemleri Analizi ve uygulama konusu olan Niteliksel Ölçüm Sistemleri Analizi hakkında teorik bilgilere, analizlerle bağlantılı olan kalite konularına yer verilmiştir. Bir işletmenin üretim süreci içinde parça ölçümlerinde go / no go mastarlarından yararlanılarak operatörlerin birbirleri ile uyumu Hipotez Testi Analizi, Cohen Kappa Yöntemi ile analiz edilmiştir. Seçilen parçaların süreci ne kadar temsil ettiği Sinyal Yakalama Yaklaşımı ile tespit edilmiştir.
We try to decide properly about our processes in order to achieve our target that means improve the quality, increase the quality and reduce the costs. This necessitate to understand to effect of wrong decision on consumers and going on processes and potantial causes of variaties which effects on the product and mesaurement systems. Hence, We need to know that measurements that shows us the results of the process,are reliable and confidental, before evaluating a process SPC or improvement study KAIZEN, Measurement Systems Analysis must be doneThis study involve theorical and technical information about Measurement Systems Analysis and Case Study with Attribute Measurement Systems Analysis and analysis due to quality issues. In case study, accordance of appraisers with each other on part measurent with go/no go gauge in the production process, is analysed with hypothesis-testing analyse and Cohen Kappa Method. Representativeness of set of samples to process is analysed with Signal Detection Approach as well.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1896
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319620.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons