Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18946
Title: Katarakt cerrahisi sonrası refraksiyon sonucuna etkili faktörlerin farklı tipte intraokuler lenslerle değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the factors affecting the postoperative refraction after phacoemulsification surgery with different types of ıntraocular lens ımplantation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Baykara, Mehmet
Sabur, Huri
Poroy, Ceren
Budak, Berna Akova
Yılmaz, Hakan
Tok, Mediha
Keywords: Fakoemulsifikasyon
Anterior chamber depth
İntraokuler lens
Ön kamara derinliği
Sferik refraktif kayma
Intraocular lens
Phacoemulsification
Spheric refractive shift
Issue Date: 9-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baykara, M. vd. (2014). "Katarakt cerrahisi sonrası refraksiyon sonucuna etkili faktörlerin farklı tipte intraokuler lenslerle değerlendirilmesi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),23-26.
Abstract: Çalışmamızsda, cerrahi öncesi benzer özelliklere sahip, fakoemülsifikasyon cerrahisi sırasında tek veya üç parçalı lens konulan olgularda ulaşılan refraktif sonuca ve zaman içerisindeki değişimine etki eden faktörlerin değerlendirilmasi amaçlanmıştır. Retrospektif olarak yapılan çalışmaya kliniğimizde Kasım 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında katarakt ameliyatı olan 60 hastanın 67 gözü dâhil edildi. Olgulara 2,2 mm temporal kesili fakoemülsifikasyon + göz içi lensi (GİL) ameliyatı yapıldı. Kırk iki göze 3 parçalı hidrofobik akrilik (Alcon Acrysof MA60AC) , 25 göze tek parçalı hidrofobik akrilik (Zaraccom Ultraflex UF60125) intraokuler lens konuldu. Postoperatif 1. hafta ve 1. ayda refraksiyon değerleri, ön kamara derinliği, lens pozisyonları değerlendirildi. Ameliyat sonrası sferik refraktif kayma 1. ayda 3 parçalı Acrysoft grubunda ortalama +0,034 D, tek parçalı Ultraflex grubunda ise +0,75D idi. Ameliyat sonrası erken dönemde elde edilen postoperatif ön kamara derinliği ve refraksiyon değerleri her iki lens takılan grupta geç dönemde de aynen devam etti. Ameliyat öncesi durumları benzer olan ve aynı yöntemle ameliyat edilen bu iki gruptan tek parçalı lens grubunda hedeflenenden daha hiperopik yönde sonuç ortaya çıkması ve bunun takiplerde aynen kalması, her ne kadar hasta sayısı az olsa da bu tip lens takılacak gözlerde konacak lens gücünü hesaplarken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermiştir.
The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the postoperative refraction and its change in time following phacoemulsification surgery with 1-piece and 3-pieces intraocular lens (IOL) implantation. Sixtyseven eyes of 60 patients undergoing phacoemulsification surgery in Uludag University Ophthalmology Department between November 2012 and February 2013 were enrolled in this retrospective study. Phacoemusification through 2,2 temporal incision and IOL implantation was performed in all patients. 3-pieces hydrophobic acrylic (Alcon Acrysof MA60AC) IOL was implanted in 42 eyes and 1-piece hydrophobic acrylic (Zaraccom Ultraflex UF60125) IOL was implanted in 25 eyes. Refraction, anterior chamber depth and lens position were evaluated at postoperative first week and first month. Postoperative spherical refractive shift at first month was +0,034 D in Acrysoft group, +0,75D in Ultraflex group. Anterior chamber depth and refraction values in early postoperative period persisted also in late postoperative period in both groups. Between 2 groups which had similar preoperative features and underwent surgery with same technique, 1-piece IOL group had hyperopic refractive shift persisting during the follow ups. Although in our study we have a limited number of patients we point out that this situation should be considered during the preoperative calculation of the 1- piece IOL dioptry.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421585
http://hdl.handle.net/11452/18946
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_6.pdf443.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons