Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorToka, Fatih-
dc.contributor.authorAvcı, Remzi-
dc.date.accessioned2021-04-05T11:49:10Z-
dc.date.available2021-04-05T11:49:10Z-
dc.date.issued2014-02-17-
dc.identifier.citationToka, F. vd. (2014). "Diabetes mellitus hastalarında sosyoekonomik durumun diyabetik retinopati gelişimine etkisi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),1-6.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421568-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18941-
dc.descriptionBu çalışma 17-21 Ekim 2012’de Antalya’da gerçekleştirilen Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongre’sinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractDiabetes mellitus (DM) komplikasyonu olan diyabetik retinopati (DR), çalışan nüfusta en sık körlük nedenidir. Diyabetik retinopati gelişimini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bu çalışmada sosyoekonomik faktörlerin ve HbA1C değerinin retinopati gelişimine etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya DM tanısı konulmuş 297 hasta dahil edildi. Hastalara demografik ve sosyoekonomik durumlarını sorgulayan anket uygulandı. Hastalar göz muayeneleri sonrası retinopatinin var olup olmamasına göre 2 gruba ayrıldı. Düşük gelir ve eğitim düzeyinin, 15 yıldan uzun diyabet süresinin, yüksek HbA1C değerinin, insülin kullanımının DR gelişimi ile ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca retinopatisi olan hastaların, DM tanısından önce DR’yi bilmedikleri, tanı aldıktan sonra DR’nin kendilerine anlatılmadığı ve bu hastaların düzenli göz kontrolüne gitmedikleri tespit edildi. Bu bulgular, hem hastayla ilişkili olan sosyoekonomik faktörlerin, hem de hekimle ilişkili hastaların bilgilendirilmesi gibi faktörlerin diyabetik retinopati gelişiminde etkili olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractAs a complication of diabetes mellitus (DM), diabetic retinopathy (DR) is the major cause of blindness in the working population. There are many factors which affect development of DR. We aimed to investigate the effect of socio-economic factors and HbA1C levels on the development of DR. In this study, 297 patients with DM were included and questionnaire about demographic and socio-economic status of patients was performed. Patients were divided into two groups according to the presence or absence of retinopathy. The lower income and education, DM with duration of 15 years or more, high HbA1C levels and insulin treatment were all related to the development of diabetic retinopathy. Additionally, the questionnaire revealed that patients with DR were not informed about DR before and after the diagnosis of DM, and they were not regularly under control by a physician. As a result, both patient-related socio-economic factors and physician-related factors were found to be related to the development of diabetic retinopathy.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiyabetik retinopatitr_TR
dc.subjectDiabetic retinopathyen_US
dc.subjectSosyoekonomik faktörlertr_TR
dc.subjectHbA1Cen_US
dc.subjectSocioeconomic factorsen_US
dc.titleDiabetes mellitus hastalarında sosyoekonomik durumun diyabetik retinopati gelişimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effects of socio-economic factors on the development of diabetic retinopathyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage6tr_TR
dc.identifier.volume40tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKaderli, Berkant-
dc.contributor.buuauthorKıvanç, Sertaç Argun-
dc.contributor.buuauthorYıldız, Meral-
dc.contributor.buuauthorYücel, Ahmet Ali-
dc.contributor.buuauthorYalçınbayır, Özgür-
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_1.pdf378.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons