Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18941
Title: Diabetes mellitus hastalarında sosyoekonomik durumun diyabetik retinopati gelişimine etkisi
Other Titles: The effects of socio-economic factors on the development of diabetic retinopathy
Authors: Toka, Fatih
Avcı, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kaderli, Berkant
Kıvanç, Sertaç Argun
Yıldız, Meral
Yücel, Ahmet Ali
Yalçınbayır, Özgür
Keywords: Diyabetik retinopati
Diabetic retinopathy
Sosyoekonomik faktörler
HbA1C
Socioeconomic factors
Issue Date: 17-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toka, F. vd. (2014). "Diabetes mellitus hastalarında sosyoekonomik durumun diyabetik retinopati gelişimine etkisi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(1),1-6.
Abstract: Diabetes mellitus (DM) komplikasyonu olan diyabetik retinopati (DR), çalışan nüfusta en sık körlük nedenidir. Diyabetik retinopati gelişimini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bu çalışmada sosyoekonomik faktörlerin ve HbA1C değerinin retinopati gelişimine etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya DM tanısı konulmuş 297 hasta dahil edildi. Hastalara demografik ve sosyoekonomik durumlarını sorgulayan anket uygulandı. Hastalar göz muayeneleri sonrası retinopatinin var olup olmamasına göre 2 gruba ayrıldı. Düşük gelir ve eğitim düzeyinin, 15 yıldan uzun diyabet süresinin, yüksek HbA1C değerinin, insülin kullanımının DR gelişimi ile ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca retinopatisi olan hastaların, DM tanısından önce DR’yi bilmedikleri, tanı aldıktan sonra DR’nin kendilerine anlatılmadığı ve bu hastaların düzenli göz kontrolüne gitmedikleri tespit edildi. Bu bulgular, hem hastayla ilişkili olan sosyoekonomik faktörlerin, hem de hekimle ilişkili hastaların bilgilendirilmesi gibi faktörlerin diyabetik retinopati gelişiminde etkili olduğunu göstermektedir.
As a complication of diabetes mellitus (DM), diabetic retinopathy (DR) is the major cause of blindness in the working population. There are many factors which affect development of DR. We aimed to investigate the effect of socio-economic factors and HbA1C levels on the development of DR. In this study, 297 patients with DM were included and questionnaire about demographic and socio-economic status of patients was performed. Patients were divided into two groups according to the presence or absence of retinopathy. The lower income and education, DM with duration of 15 years or more, high HbA1C levels and insulin treatment were all related to the development of diabetic retinopathy. Additionally, the questionnaire revealed that patients with DR were not informed about DR before and after the diagnosis of DM, and they were not regularly under control by a physician. As a result, both patient-related socio-economic factors and physician-related factors were found to be related to the development of diabetic retinopathy.
Description: Bu çalışma 17-21 Ekim 2012’de Antalya’da gerçekleştirilen Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongre’sinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421568
http://hdl.handle.net/11452/18941
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2014 Cilt 40 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40_1_1.pdf378.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons