Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1894
Title: Alkol bazlı el antiseptiklerinin ulusal/uluslararası standartlar ile in vivo ve in vitro değerlendirilmesi
Other Titles: In vivo and in vitro evaluation of alcohol-based hand antiseptics by national/international standards
Authors: Özakın, Cüneyt
Topaç, Tuncay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: EN1500
Hijyenik el antisepsisi
DSÖ formülasyon-II
Antimikrobiyal etkililik
Hygienic hand antisepsis
WHO formulation-II
Antimicrobial efficacy
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topaç, T. (2013). Alkol bazlı el antiseptiklerinin ulusal/uluslararası standartlar ile in vivo ve in vitro değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili en önemli unsurlar arasında el hijyeni yer almaktadır. El hijyeni el yıkama yanı sıra antiseptiklerin ele uygulanması ile de sağlanmaktadır. El hijyenini sağlamak üzere hastanelerde yaygın kullanım alanı bulan alkol bazlı antiseptiklerin etkililiğini değerlendirmeye yönelik çeşitli standartlar bulunmaktadır. EN1500 standardı Avrupa?da kullanılan en yaygın standart olup Türk Standartları Enstitüsü tarafından da aynen kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Çalışmamızda beş adet ticari el antiseptiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen el antiseptik formülasyonu-II?nin etkililiği 3 ml x 30 saniye x 1 ve 3 ml x 30 saniye x 2 uygulama şekilleri için EN1500 standardı ile değerlendirilmiştir. 3 ml x 30 saniye x 1 şeklinde uygulandığında test edilen antiseptiklerin hiçbiri standardın gereğini sağlayamamıştır. 3 ml x 30 saniye x 2 şeklinde uygulandıklarında bütün antiseptikler EN1500 standardını sağlamaktadır. Etiketlerinde genellikle 3 ml x 30 saniye x 1 şeklinde uygulanmaları önerilen alkol bazlı el antiseptiklerinin uygulama süreleri uzatılmalı ya da 30 saniyede etkinlik sağlamak isteniyorsa alkol oranı daha yüksek el antiseptikleri kullanılmalıdır.
Hand hygiene is among the most important measures in preventing hospital acquired infections. Hand hygiene is achieved through hand washing as well as application of antiseptics to hands. There are various standards on the evaluation of the efficacy of alcohol-based antiseptics that are in widespread use in hospitals. The EN1500 standard is the most commonly used standard in this field in Europe and has also been accepted in its entirety and entered into force by the Turkish Standards Institution. In our study, efficacies of five commercially available hand antiseptics as well as that of the hand antiseptic Formulation-II suggested by the World Health Organization have been evaluated with the EN1500 standard for the 3 ml x 30 seconds x 1 and 3 ml x 30 seconds x 2 application patterns. When applied in the 3 ml x 30 seconds x 1 pattern, none of the tested antiseptics has been able to meet the requirements of the standard. When applied in the 3 ml x 30 seconds x 2 pattern, all the tested antiseptics meet the requirements of the EN1500 standard. The application times of the alcohol-based hand antiseptics, which are generally recommended to be applied in a 3 ml x 30 seconds x 1 pattern in product labeling, should be extended, or if achieving efficiency within 30 seconds is desired, hand antiseptics with high alcohol content should be used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1894
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329937.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons