Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18905
Title: Bursa’da otopsisi yapılan fethi kabir olgularının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the autopsied exhumation cases in Bursa
Authors: Baduroğlu, Erol
Aliustaoğlu, Fatma Süheyla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Gök, Ertuğrul
Çetin, Selçuk
Fedakar, Recep
Keywords: Fethi kabir
Ölüm nedeni
Otopsi
Exhumation
Cause of death
Autopsy
Issue Date: 19-Feb-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gök, E. vd. (2013). "Bursa’da otopsisi yapılan fethi kabir olgularının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(1), 55-60.
Abstract: Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem ülkemizde mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır. Bu çalışmada Bursa'da otopsisi yapılmış olan fethi kabir olgularının adli tıbbi yönlerini değerlen dirmek amaçlanmıştır. 2003-2009 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’nce otopsileri yapılan 72 fethi kabir olgusunun ölü muayene ve mezar açma tutanakları ile otopsi raporları ve varsa toksikoloji ve histopatoloji raporları incelenmiştir. Otopsileri yapılan 72 olgunun yarısı erkek, yarısı kadındır. Olguların yaşları 0-95 arasında değişmektedir. Mezar açılma nedenleri sıklık sırasına göre %40.28’i (n=29) izinsiz gömülme, %33.33’ü (n=24) iddia ve şikâyetler, %26.39’u (n=19) ise devam eden soruşturma nedeniyle savcılık talebi olarak saptanmıştır. Mezarda geçen en kısa süre 1 gün, en uzun süre 2083 gündür. Bursa ve çevresinde bu olgular için temel problemin izinsiz gömülme olduğu görülmekte olup bu konuda toplumumuzun bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Exhumation is the term used for the procedure of “unearthing the interred body” for postmortem examining. In our country, this procedure may only be allowed by either the decree of court or a legal permission from the prosecutor. The present study aimed to evaluate the medi colegal aspects of the exhumation cases, whose autopsies were conducted, in Bursa. The records of grave opening and corpse inspections, along with the autopsy reports, and if available toxicology and histopathology reports of 72 exhumation cases that have been autopsied by Morgue Department of Bursa branch of the Council of Forensic Medicine between 2003 and 2009 were reviewed. Half of these autopsy cases were female, where the other half was male. Ages varied between 0-95. Causes of exhumation were classified into unathorized inter ment (40.28% (n=29)), claims and complaints (33.33% (n=24)) and requisition by the public prosecutor due to ongoing investigation (26.39% (n=19)). The shortest duration of stay in the grave was 1 day, while the longest one lasted 2083 days. It is ascertained that the fundamental problem in Bursa and the surrounding area remains to be the unauthorized interments. Thereby, the public should be informed about this problem.
Description: 9. Adli Bilimler Sempozyumu’nda (28-30 Nisan 2011, Trabzon) poster bildirisi olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421137
http://hdl.handle.net/11452/18905
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_1_11.pdf382.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons