Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18896
Title: Göz polikliniğine başvuran ve ilaç reçetesi verilmiş hastaların tedavi uyumlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the drug compliance in the ophthalmology patients who applied to outpatient clinic and given prescription
Authors: Gelişken, Öner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Budak, Berna Akova
Toka, Fatih
Baykara, Mehmet
Keywords: Tedavi uyumu
Medikal tedavi
Göz hastası
Compliance
Medical therapy
Eye patient
Issue Date: 14-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Budak, B. A. vd. (2013). "Göz polikliniğine başvuran ve ilaç reçetesi verilmiş hastaların tedavi uyumlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(1), 11-13.
Abstract: İlaç uyumu tedavinin en önemli basamaklarındandır. Biz bu çalışmada göz polikliniğine başvuran hastalarda ilaç uyumunu ve uyumu etkileyebilecek faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Nisan 2010-Temmuz 2010 tarihleri arasında çalışmaya dahil edilen 80 hastaya demografik ve sosyoekonomik özelliklerini ortaya koymak için anket uygulandı. Hastaların demografik ve sosyoekonmik özelliklerinin ilaç uyumuna etkisi belirlenmeye çalışıldı. Hastalarımızın 42'si kadın 38'i erkekti. Hastaların ilaç uyumu %84 olarak saptandı. İlaç uyumunu bozabilecek birçok faktör vardır. Hastalara gerekli bilgi verilirse, ilaçların yan etkileri anlatılıp önlemler alınırsa ilaç uyumu artabilir.
Drug compliance is one of the important parameters in the treatment. In this study, we investigated the compliance of the treatment in the ophthalmology patients. This study included 80 patients between April and July 2010, whom a questionnaire was applied in order to determine the demographic and socioeconomic parameters. Forty-two of the patients were female, while 38 were male. Drug compliance was found to be 84% within all patients. There are many factors affecting the drug compliance. By educating the patients and explaining the adverse effects the compliance of the treatment can be increased.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421115
http://hdl.handle.net/11452/18896
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_1_2.pdf158.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons