Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18889
Title: Genç ani kardiyak ölümlerde adli tıbbi boyut: Bir olgu sunumu
Other Titles: Medicolegal aspect of the young sudden cardiac deaths: A case report
Authors: Baduroğlu, Erol
Saka, N.Esra
Aslanhan, Naciye
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Fedakar, Recep
Gök, Ertuğrul
Çetin, Selçuk
Keywords: Ani ölüm
Miyokard infarktüsü
Genç yaş
Sudden death
Myocardial infarction
Early age
Issue Date: 20-Feb-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fedakar, R. vd. (2012). "Genç ani kardiyak ölümlerde adli tıbbi boyut: bir olgu sunumu". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(3), 201-205.
Abstract: Bu olgu çalışmasında amaç, futbol oynarken ölen on altı yaşında askeri lise öğrencisini medikolegal açıdan tartışmaktı. Olgumuz topun göğsüne çarpması sonrası fenalaşarak yere yığılmıştır. Götürüldüğü hastanede öldüğü saptanmıştır. Otopsisinde, miyokard kesitlerinde sol ventrikül duvarında sedefi beyaz renk değişiklikleri, septumda hiperemi izlendi. Kalbin histopatolojik incelenmesinde; adale kesitlerinde sol ventrikülde olgun bağ dokusundan oluşmuş nedbe alanları ve septumda koagülasyon nekrozu saptandı. Ölüm nedeni, miyokard infarktüsü olarak rapor edildi. Genç yaşta ani kardiyak ölümlerde önlenebilir nedenlere karşı tedbirlerin alınması ve sağlık taramalarının önemi ile birlikte bu olgularda adli tıbbi açıdan yapılması gereken incelemelerin hekimlik, bilirkişilik sınırları, adli tahkikat açısından tartışılması gerekmektedir.
In this case study, the objective was to discuss the medicolegal aspects of a 16 years old high school cadet’s death while playing soccer in the field. Our case has collapsed unconsciously after the ball has struck him hard just on the chest. He was taken to a hospital where he was pronounced dead. His autopsy has revealed mealy white colour changes on the left ventricle and hyperemia in the septum at the myocardial slides. The cardiac histopathology examination revealed scarring formed by the mature connective tissue in the muscle and coagulation necrosis. His cause of death reported as myocardial infarction. Along with, taking precautionary measures against preventable cardiac deaths at early ages and the significance of full medical exam, in these cases also medical staff involvement and boundaries in the investigations that need to be fulfilled by authorised forensic experts, should be discussed in regards of medicolegal investigation.
Description: 9. Adli Bilimler Sempozyumu'nda (28-30 Nisan 2011,Trabzon) sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421110
http://hdl.handle.net/11452/18889
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_3_7.pdf243.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons