Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1886
Title: Elektron-foton çarpıştırıcısında uyarılmış tek nötrino üretimi
Other Titles: Single production of excited neutrinos at electron-photon collider
Authors: Özmutlu, Emin N.
Sarıgül, İlhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Elektron-foton çarpıştırıcıları
KED
Feynman diyagramları
Uyarılmış nötrinolar
e-gamma collider
QED
Feynman diagrams
Excited neutrinos
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıgül, İ. (2014). Elektron-foton çarpıştırıcısında uyarılmış tek nötrino üretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uyarılmış nötrinoları araştırmak için ILC (International Linear Collider) ve CLIC (Compact Linear Collider) temelinde elektron-foton çarpıştırıcılarının potansiyeli analiz edilmiştir. Uyarılmış leptonlar, kompozit modeller tarafından öngörülen parçacıklardır. Uyarılmış leptonlar, SM leptonları ve ayar bozonları arasındaki etkileşmeler için etkin lagranjiyen yöntemi kullanılmıştır. Elektron-foton çarpıştırıcısında uyarılmış nötrinoların üretimi için tesir kesitleri, çarpıştırıcı kinematik limitleri ve gözlenebilirlik koşulunu sağlayan kütle ve bağlaşım parametreleri belirlenmiştir.
ILC (Internatioanl Linear Collider) ve CLIC (Compact Linear Collider) to investigate neutrino induced electron-photon collider on the basis of their potential was analyzed. Excited leptons, the composite particles are predicted by the model. Excited leptons, SM leptons and gauge bosons interactions between the effective Lagrangian method is used for. Cross sections, collider kinematic limits, mass and coupling parameters that provide the condition of observability were determined for the production of the excited neutrinos in the electron-photon collider.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1886
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373838.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons