Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18853
Title: Metastatik renal hücreli kanserde hedefe yönelik ilaçları nasıl kullanalım?
Other Titles: How to use targeted drugs in metastatic renal cell cancer
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Avcı, Nilüfer
Manavoğlu, Osman
Keywords: Renal hücreli karsinom
Hedefe yönelik ilaçlar
Metastasis
Targeted therapy
Renal cell carcinoma
Issue Date: 2-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, N. ve Manavoğlu, O. (2011). ''Metastatik renal hücreli kanserde hedefe yönelik ilaçları nasıl kullanalım?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 165-168.
Abstract: Renal hücreli kanser (RCC) biyolojisinde vasküler endotelyal growth faktör ve mammalian target of rapamycin B yolağının tanımlanması ile tedavide yeni seçenekler geliştirilmiştir. Bu yeni seçenekler (hedefe yönelik ilaçlar) ile birlikte, bir zamanlar sınırlı tedavi seçeneği olan RCC tedavisinde artık yeni bir dönem başlamıştır. Başlangıçta sunitinib ve sorafenib ile başlayan çalışmalara daha sonra bevasizumab, temsirolimus, everolimus ve pazopanib eklenmiştir. Hedefe yönelik ilaçların antitümoral etkileri benzer olsada klinik etki ve toksisitede farklılıklar vardır. Bu nedenle tedavi ile ilişkili yan etkilerin erken saptanması ve tedavinin yönlendirilmesi hastanın yaşam kalitesini artıracak, gereksiz doz redüksiyonları olmayacaktır
In Renal cell cancer biology (RCC), with vascular endothelial growth factor and diagnosing of mammalian target of rapamycin B pathway, new options (targeted drugs) are developed in therapy. With Targeted Drugs, new period started now in the RCC treatment which has limited treatment option at one time. Then bevasizumab, temsirolimus, everolimus and pazopanib were added to workings that initially started with sunitinib and sorafenib. Although antitumoral effects of drugs are similar in these treatment options, differences are seen in clinical effects and toxicity. Therefore, early determination of adverse effects that are associated with treatment and direction of treatment will improve patient’s quality of life and unnecessary dose reduction won’t occur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421563
http://hdl.handle.net/11452/18853
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_14.pdf324.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons