Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1885
Title: Diz osteoartritinde düşük doz ultrason tedavisinin etkinliği
Other Titles: Effect of low intensity pulsed ultrasound in knee osteoarthritis
Authors: Yurtkuran, Merih
Mert, Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Diz osteoartriti
Düşük doz kesikli ultrason
Kondrosit dejenerasyonu
Knee osteoarthritis
(LIPUS)
Cartilage degeneration
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, M. (2013). Diz osteoartritinde düşük doz ultrason tedavisinin etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Diz osteoartriti (OA) kıkırdak dejenerasyonu ile giden, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ileri yaşlarda sık görülen önemli bir sağlık sorunudur. Düşük doz kesikli ultrason (US) tedavisi gibi kıkırdak rejenerasyonunu uyaran tedavilerin OA ilerlemesini yavaşlatarak diz OA kliniğine olumlu katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada düşük doz kesikli US tedavisinin klinik etkinliği ve plaseboya olan üstünlüğünün gösterilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya yaşları 42-77 yaş arasında olan 45 hasta alındı. Hastalar iki gruba randomize edildi (Grup 1; 0,8 Watt/cm² %20 oranlı kesikli US + egzersiz, Grup 2; plasebo US + egzersiz). US tedavisi her iki dize günde 5?er dakika olmak üzere toplam 10 dakika, haftada 5 gün iki hafta süreyle toplam 10 seans uygulandı. Ek olarak her iki gruba diz eklem hareket açıklığı ve izometrik egzersizleri içeren egzersiz programı verildi. Hastalar tedavi öncesi, tedavi sonrası, ve tedaviden sonra 3. ayda olmak üzere VAS (Vizüel Analog Skala), WOMAC (West Ontario and McMaster Üniversitesi) OA indeksi ve genel sağlık ölçütü SF-36 (Short Form-36) değerlendirme ölçekleri ile değerlendirildiler. Çalışmamız sonucunda hem tedavi hem de kontrol grubunda başlangıca göre VAS ve WOMAC OA indeksi bileşenlerinde anlamlı düzelmeler elde edildi. SF-36 ölçeğinde ise sadece tedavi grubunda başlangıca göre anlamlı düzelmeler elde edildi. Plasebo ile karşılaştırıldığında sadece 3. ay kontrollerde tedavi grubu lehine SF-36 ölçeğinin sosyal fonksiyon (p=0,026) ve emosyonel rol (p=0,026) alt ölçeklerinde anlamlı farklılık bulundu. Çalışma süresince hastalarda uygulanan ultrason tedavisine bağlı lokal ya da sistemik herhangi bir yan etki gözlemlenmedi.
Knee osteoarthritis (OA) is a frequent healthcare problem which affects the elderly population and worsen the health-quality and charactirised by cartilage degeneration. LIPUS can slow down the OA progression and may have benefit clinical effects. We aimed in this study to demonstrate the clinical effects of LIPUS and superiority to placebo in knee OA. 45 patients included in this study (Age:42-77 year). Patients randomised into two groups (Study group: 0,8 Watt/cm² %20 pulsed US + exercise; Control group:Sham US + exercise). LİPUS therapy applied to all patients 5 minutes for each knees amount 10 minutes in 10 sessions in two weeks (5 sessions per week). An exercise program added which includes isometric and range of motion exercises for each groups. Patients evaluated before and after LİPUS therapy and 3rd month control by three times. The assesment tools was, VAS (Visual Analog Scale), WOMAC (West Ontario and McMaster Universities) OA index and SF-36 (Short Form-36). There was significant results in VAS and WOMAC scales according to baseline at study and control group. But there was a significant result only at study group according to baseline in SF-36. According to placebo US there was significant results only at 3rd month control in SF-36 social function (p=0.026) and emotional role (p=0.026) subscales. There was no local or sistemic adverse effects all of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1885
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329936.pdf876.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons