Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-02T12:14:28Z-
dc.date.available2021-04-02T12:14:28Z-
dc.date.issued2011-10-14-
dc.identifier.citationBaduroğlu, E. vd. (2011). ''Bursa’da 3. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(3), 149-153.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421551-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18849-
dc.description9. Adli Bilimler Kongresi’nde (14-17 Ekim 2010, Ġzmir) sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractÇalışmamızda Bursa’da ekstremite ateşli silah yaralanması ile 3. basamak sağlık kuruluşlarına müracaat eden olguların demografik verileri ile birlikte yaralanma ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda 2000-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi acil servisine ekstremite ateşli silah yaralanması nedeni ile getirilen olguların adli raporları ve hasta dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına giren 108 olgunun 11’i kadın (%10.2), 97’si erkek (%89.8) olup yaşları 12-69 arasında (ortalama 33.4±11.7) değişmekte idi. Yaralanmaların en az Cuma günü, en sık Cumartesi ve Pazar günü, aylardan da en az Şubat ayında, en sık Eylül ve Ekim aylarında meydana geldiği tespit edildi. Olgularımızın büyük çoğunluğu tabanca (%79.6) ile yaralanmış olup, en sık sol alt (%53.7) ve sağ alt (%44.4) ekstremitenin yaralandığı saptandı. Olgularımızın %60.2’sinde kırık saptandı. 38 olgu (%35.2) cerrahi olarak tedavi edildi. Ülkemiz için günümüzde ateşli silah yaralanmaları sosyal bir sorun halini almıştır. Bu tür çalışmalar bu sosyal sorunun önlenmesinde yeni stratejiler geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, we aimed to evaluate the patient demographics, features of injuries and treatments of the patients admitted to 3rd step healthcare units with firearm-related extremity injuries in Bursa. In this study, we examined the files of the patients admitted to Emergency Departments of Uludag University Medical Faculty Hospital and Bursa Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital because of firearmrelated extremity injuries, in the period from 2000 to 2006. Of the 108 patients 11 (10.2%) were women and 97 (89.8%) were men, the age range of the patients were 12-69 years (mean 33.4±11.7 years). Injuries had occurred at least on Friday and occurred most frequently at the weekend. Comparison between the months, injuries had occurred most frequently in September and October however occurred at least in February. Most of the patients (79.6%) injured with handguns. Left leg (53.7%) and right leg (44.4%) were injured more often. Of the patients 60.2% fractures were determined. 38 patients (35.2%) treated surgically. Individual firearm-related injuries are a social problem today for our country. Such these studies will contribute to developing new strategies about preventing this social problem.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEkstremitelertr_TR
dc.subjectAteşli silahtr_TR
dc.subjectYaralar ve yaralanmalartr_TR
dc.subjectExtremitiesen_US
dc.subjectWounds and Injuriesen_US
dc.subjectFirearmen_US
dc.titleBursa’da 3. basamak sağlık kuruluşlarına başvuran ekstremite ateşli silah yaralanma olgularının değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of patients with firearm-related extremity ınjuries admitted to 3rd stage health care centers in Bursaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage149tr_TR
dc.identifier.endpage153tr_TR
dc.identifier.volume37tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorBadıroğlu, Erol-
dc.contributor.buuauthorFedakar, Recep-
dc.contributor.buuauthorDurak, Dilek-
dc.contributor.buuauthorErcan, İlker-
dc.contributor.buuauthorÇetin, Selçuk-
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_3_10.pdf499.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons