Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-02T10:57:36Z-
dc.date.available2021-04-02T10:57:36Z-
dc.date.issued2011-05-31-
dc.identifier.citationGül, Ö. Ö. vd. (2011). ''Endokrinoloji polikliniğine başvuran hastalarda tiroid fonksiyonlarının yaş ile olan ilişkisinin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(2), 67-70.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421006-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18818-
dc.description.abstractTiroid fonksiyon bozuklukları yaşlı hastalarda oldukça sık görülmektedir. Çalışmamızda Endokrinoloji Polikliniğine yönlendirilmiş 65 yaş altındaki ve 65 yaş ve üzerindeki hastaların tiroid fonksiyonlarını ve epidemiyolojik özelliklerini karşılaştırılmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamıza yaşları 18 ile 78 arasında değişen, Endokrinoloji bölümüne tiroid hastalığı şüphesi ile yönlendirilmiş, toplam 116 hasta alındı. Hastaların antropometrik ölçümleri, doğum yeri, yaşadığı yer, tiroid hastalığı açısından aile anamnezi sorgulandı. Her iki gurupta hastaların başvuru anındaki tiroid fonksiyon testleri incelendi. Hastalarımızın 66’sı 65 yaş altında (grup 1) ve 50’si ise 65 yaş ve üzerindeydi (grup 2). Grup 1’de hipotiroidi (subklinik) %16.67 oranında, hipertiroidi (subklinik ve aşikar) %37.88 oranında görülürken, grup 2’de hipotiroidi (subklinik) %4 oranında, hipertiroidi (subklinik ve aşikar) %46 oranında görüldü. Çalışmamızda Endokrinoloji Polikliniğine yönlendirilmiş 65 yaş ve üstündeki hastalarda tiroid fonksiyonları açısından 65 yaş altı hastalara göre fark saptanmadı. Çalışmamızda tiroid disfonksiyonu oranlarının yüksek saptanması hastaların tiroid hastalığı ön tanısıyla bölümümüze yönlendirilmiş olması ile ilişkilendirildi.tr_TR
dc.description.abstractThyroid dysfunctions are frequent in elderly patients. The aim of this study was to assess and compare the thyroid functions and epidemiological features in patients below or above 65 years of age. Ranging in age from 18 to 78, 116 patients who were directed to Endocrinology Department for the possibility of a thyroid disease were included in the study. In all patients, anthropometric measurements, place of birth, place of residence and family history of thyroid diseases of the patients were recorded. The thyroid function tests of the patients in two groups were examined at their first visit. Sixty six patients were under (group 1) and 50 patients were above (group 2) the age of 65. In group 1, hypothyroidism (subclinical) prevalance was 16.67% and hyperthyroidism (subclinical and overt) was 37.88%. In group 2, hypothyroidism (subclinical) prevalance was 4% and hyperthyroidism (subclinical and overt) was 46%. In our study, we did not find any differences concerning the thyroid functions between patients younger than or older than 65 years of age, who were directed to Endocrinology outpatient clinic. The higher rate of thyroid dysfunction in our patients was considered to be related to the fact that they were referred to our department with a preliminary diagnosis of thyroid dysfunction.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTiroid fonksiyon bozukluklarıtr_TR
dc.subjectYaşlılıktr_TR
dc.subjectHipertiroidizmen_US
dc.subjectHipotiroidizmen_US
dc.subjectThyroid dysfunctionen_US
dc.subjectOlder ageen_US
dc.subjectHyperthyroidismen_US
dc.subjectHypothyroidismtr_TR
dc.titleEndokrinoloji polikliniğine başvuran hastalarda tiroid fonksiyonlarının yaş ile olan ilişkisinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of relationship between thyroid functions and age of the patients who are admitted to endocrinology out-patient clinicen_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage67tr_TR
dc.identifier.endpage70tr_TR
dc.identifier.volume37tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorGül, Özen Öz-
dc.contributor.buuauthorŞahin, Serkan-
dc.contributor.buuauthorCander, Soner-
dc.contributor.buuauthorGül, Bülent-
dc.contributor.buuauthorÜnal, Oğuz Kaan-
dc.contributor.buuauthorAkçalı, Ünsal-
dc.contributor.buuauthorCangür, Şengül-
dc.contributor.buuauthorAikış, Nihan-
dc.contributor.buuauthorBayındır, Ayşenur-
dc.contributor.buuauthorErsoy, Canan-
dc.contributor.buuauthorİmamoğlu, Şazi-
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_2_1.pdf357.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons