Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18812
Title: Primer Mediastinal B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Other Titles: Primary mediastinal large b-cell lymphoma: A case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Medikal Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Avcı, Nilüfer
Balcı, Mehmet Ali
Aytaç, Berna
Kanat, Özkan
Manavoğlu, Osman
Keywords: Mediastinum
B-hücreli lenfoma
Mediastinum
Tedavi
Treatment
The B-cell lymphoma
Issue Date: 28-Feb-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, N. vd. (2011). ''Primer Mediastinal B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(1), 37-39.
Abstract: Primer mediastinal B hücreli lenfoma (PMBL), mediastende timik meduller B hücrelerinden gelişen nadir görülen bir neoplazmdır. Tüm nonhodgin lenfomaların %2-3’ünü oluşturur. 1980’li yıllarda tanımlanmasına rağmen optimal tedavi tartışmalıdır. PMBL’da geç relaps nadir olup çoğunlukla tedavi sonrası ilk bir yılda gelişir. Ön mediastende kitle saptanan 33 yaşındaki kadın olguda çekilen positron emission tomografi sonucu ve yapılan biyopsi ile birlikte PMBL tanısı konuldu. Hasta 6 kür R-CHOP ve sonrasında mediastene radyoterapi ile tedavi edildi. Düzenli aralıklarla takip edilen olguda ilk bir yılın sonunda relaps gözlenmedi.
Primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBL) is a rare neoplasm that develops from thymic medullary B cells in the mediastinum. It covers about 2-3% of all non-hodgin lymphomas. Despite its identification in 1980s, the optimal treatment is controversial. Although late relapse is rare, it usually develops within the first year of treatment. A 33 year-old woman had an anterior mediastinal mass was diagnosed with lymphoma, which was confirmed with biopsy. Despite not having lympoadenopathy and hepatosplenomegaly, PET was consistent with PMBL. The patient was treated with 6 cycles of R-CHOP and then with radiotherapy to mediastinum. After treatment, we observed a complete response. With close follow up, we did not see any relapse at the end of first year.
Description: 3-7 Kasım 2010 tarihinde 36.Ulusal Hematoloji Kongresi’nde sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420992
http://hdl.handle.net/11452/18812
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_8.pdf460.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons