Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18807
Title: Uyku apneli hastalarda CPAP tedavisi sonrasında serebral metabolizmanın değerlendirilmesi
Other Titles: Change in cerebral metabolism after CPAP in obstructive sleep apnea patients
Authors: Erdoğan, Beril
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Coşkun, Funda
Karadağ, Mehmet
Gökalp, Gökhan
Hakyemez, Bahattin
Aydın, Birgü
Cangür, Şengül
Ursavaş, Ahmet
Erdoğan, Cüneyt
Kırlı, Selçuk
Ege, Ercüment
Keywords: Uyku apne
MR Spektroskopi
Sleep apnea
Cognistat test
MR spectroscopy
Cognistat test
Issue Date: 23-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, F. vd. (2011). ''Uyku apneli hastalarda CPAP tedavisi sonrasında serebral metabolizmanın değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 37(1), 27-32.
Abstract: Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (OSAS) hastalarda uyku sırasında tekrarlayan apne periyodlarının olması santral sinir sistemi üzerinde değişikliklere neden olmaktadır. MR Spektroskopi santral sinir sistemini etkileyen çeşitli durumlardaki lokal metabolik değişikliklerin saptanabildiği non invaziv bir magnetik rezonans yöntemidir. Bu çalışmanın amacı orta ve ağır OSAS olgularındaki serebral metabolizma değişikliklerini belirlemek ve continious positive airway pressure (CPAP) tedavisi sonrasında serebral metabolizmada düzelme olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmaya 19 orta ve ağır OSAS hastası alındı. Çalışma grubuna polisomnografi, epworth skalası, MR spektroskopi ve nörokognitif testler uygulandı. 3 ay CPAP tedavisi sonrasında nöokognitif testler ve MR spektroskopi tekrarlandı. MR spektroskopide frontal beyaz cevher, frontal korteks, talamus ve hipokampustan N-asetil aspartat (NAA), kolin (Cho) ve kreatinin (Cr) ölçümleri yapıldı. Olguların tedavi öncesi ve sonrası spektroskopik ölçümleri değerlendirildiğinde frontal korteks Cr düzeyinde anlamlı farklılık saptandı (p=0.046). Tedavi sonrasındaki Cr değerleri daha düşük bulundu. Tedavi öncesi ve sonrası NAA/Cho, NAA/Cr, Cho/Cr ve NAA/Cho+Cr karşılaştırıldığında sadece frontal beyaz cevherde NAA/Cr değerlerinde anlamlı farklılık saptandı (p=0.01). Sonuç olarak orta ve ağır OSAS olgularında MR spektroskopi ile serebral metabolizma değişikliklerinin olduğunu ve bu değişikliklere nörokognitif testlerin de eşlik ettiğini saptadık.
Repeated apnea periods during sleep cause some changes on central nervous system in OSAS patients. MR spectroscopy is a noninvasive magnetic resonance method which can determine local metabolic changes in several situations that affect the central nervous system. In this study we aimed to determine the cerebral metabolic changes and whether there is an improvement in cerebral metabolism after continious positive positive airway pressure (CPAP) treatment in moderate-severe OSAS patients. We included 19 moderate-severe OSAS patients to the study. Polisomnography, epworth sleep scale, MR spectroscopy and neurocognitive tests were administered. CPAP treatment was given for 3 months, and MR spectroscopy, neurocognitive tests were repeated during this period. N-asetil aspartate (NAA), colin (Cho) ve creatinine (Cr) measurements was performed in frontal white matter, frontal cortex, talamus and hippocampus in MR spectroscopy. After the treatment, there was a significant reduction in frontal cortex Cr levels (p=0.046). Levels of NAA/Cho, NAA/Cr, Cho/Cr and NAA/Cho+Cr were compared and only NAA/Cr values in frontal white matter showed significant difference (p=0.01). As a result, we found that there are cerebral metabolic changes in moderate-severe OSAS patients and neurocognitive tests are associated with these changes.
Description: Bu çalışma 2009 ERS Viyana Kongresinde sözlü sunu olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420985
http://hdl.handle.net/11452/18807
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2011 Cilt 37 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37_1_6.pdf478.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons