Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18792
Title: Fistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?
Other Titles: A case of disseminated tuberculosis after ınfliximab administration for fistulating crohn’s disease – ıs ıt a reactivation or IRIS?
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı.
Kıyıcı, Murat
Özal, Güze
Dolar, Enver
Gülten, Macit
Nak, Selim Giray
Gürel, Selim
Uslusoy, Hüseyin
Keskin, Murat
Keywords: İnflamatuar barsak hastalığı
Sepsis
TNF-α antagonistleri
Miliyer tuberculozis
Inflammatory bowel disease
Miliary tuberculosis
TNF-α antagonists
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıyıcı, M. (2006). "Fistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 65-70.
Abstract: Fistülizan tip Crohn hastalığı nedeni ile tek doz infliksimab kullanılan bir hastada gelişen yaygın tüberküloz enfeksiyonu ve ciddi enfeksi yonlar sonrası fatal seyir izlenmişti. Tümör Nekrozis Faktör-α antagonistlerinin romatoid artrit, Crohn hastalığı ve psöriaziste kullanım endikasyonları vardır. Ancak bu ajanların kullanımına bağlı başta tüberküloz olmak üzere birçok önemli komplikasyon görülebilmektedir. Sunduğumuz olgunun ışığında oldukça güncel olan bu konudaki literatür tekrar değerlendirilmiş ve konsensus sağlanan görüşler sunul muştur
A single dose of infliximab administration for a patient with fistulating Crohn’s disease led to a fatal course after disseminated tuberculosis and fungal sepsis. Tumor Necrosis Factor–α antagonists are known to have administrative indication in romatoid arthritis, Crohn’s disease and psoriasis. However, many important complications may be seen during their usage, especially tuberculosis. In this report, the case was discussed, the literature was reviewed and main points with consensus were presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420591
http://hdl.handle.net/11452/18792
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_6.pdf228.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons