Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18789
Title: Alkol ile ilgili adli tıp sorunları
Other Titles: The forensic medicine problems related with alcohol
Authors: Durak, Dilek
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Baduroğlu, Erol
Keywords: Alkol
Alcohol
Adli tıp
Yasal düzenlemeler
Forensic medicine
Legal arrangements
Issue Date: 23-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baduroğlu, E. ve Durak D. (2010). "Alkol ile ilgili adli tıp sorunları" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36(2),65-71.
Abstract: Alkol; tüm dünyada şiddet ve hastalıklarla ilişkili olan, toksikoloji laboratuarlarında en sık rastlanan bir maddedir. Adli Tıp Uzmanlarının mesleki uygulamalarında sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Alkolün etkisini değerlendirmede; alkolün fizyolojik fonksiyon, davranış, motorlu araç kullanımı, işyeri ile ilişkili aktivite ve sosyal davranışlar üzerine olan etkileri hakkında sıklıkla sorular sorulabilmektedir. Ayrıca adli otopsilerde ölüme neden olan maddenin etil alkol olup olmadığı, diğer toksinlere ek olarak rol oynayıp oynamadığı, toksin olmadığı zaman tek başına ölümden sorumlu olup olmadığı, postmortem tespit edilmiş miktarın ölümden önceki davranışa etkisinin ne kadar olduğu, gecikmiş ölüm vakalarında yaralanma zamanındaki kan alkol konsantrasyonunun ne kadar olduğu hakkında sorunlar doğmaktadır. Bu derlemede alkol ile ilgili adli tıp sorunları ele alınarak ülkemizdeki bu konudaki yasal düzenlemeler değerlendirilmiştir.
Alcohol, related with diseases and violence; is a kind of substance that is most seen in toxicology labs and can make some problems for forensic medicine physicians. While searching for the effects of alcohol, here may be questions about the effects of alcohol on physiologic functions, behaviours, driving vehicles, activities about jobs and social behaviours. Also some more questions may be born on forensic autopsies like, whether the substance causing death is ethyl alcohol or not, is it playing role in addition to other toxins, is it causing death primarly when there is no toxin, how does it affect the behaviours before the death , the amount of alcohol in blood in late death cases. In this review, the forensic medicine problems related with alcohol will be discussed and the legal arrangements will be taken into account.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420944
http://hdl.handle.net/11452/18789
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2010 Cilt 36 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_2_5.pdf378.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons