Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-01T12:35:32Z-
dc.date.available2021-04-01T12:35:32Z-
dc.date.issued2009-07-28-
dc.identifier.citationKeskin, M. K. vd. (2009). ''Diyabetik ve non–diyabetik kadınlarda dislipidemi için beden kitle indeksi ve bel çevresi ne kadar belirleyicidir ?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 35(2), 69-72.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420834-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18750-
dc.description.abstractÇalışmamızda diyabetik ve non diyabetik obez kadınlarda dislipidemiyi belirlemede genel obezite göstergesi olan Beden Kitle İndeksinin (BKİ) mi yoksa abdominal obezite göstergesi olan bel çevresinin mi daha etkin olduğunu değerlendirmeyi planladık. BKİ ≥ 25 kg/m² trigliserit düzeyi <400 mg/dl, diyabetik hastalarda A1C değeri ≤ % 7,5 olan, diyabet dışında yandaş hastalığı olmayan, son 3 aydır lipid düşürücü ilaç tedavisi kullanmayan 36 diyabetik, 28 non-diyabetik kadın hastanın verileri retrospektif değerlendirildi. BKİ ve bel çevresiyle lipid parametreleri arasında korelasyon yoktu. Tüm hasta gruplarında kalça çevresiyle trigliserit düzeyi arasında pozitif (r=0,293, p<0,05), yaşla HDL-kolesterol arasında negatif (r=-0,440, p<0,001), LDL arasında pozitif korelasyon (r=0,275, p<0,05) saptandı. BKİ’leri benzer olan diyabetik ve non-diyabetik obez kadınlar karşılaştırıldığında diyabetiklerde abdominal obezitenin; bunun sonucu olabilecek dislipideminin daha belirgin olduğu gösterildi. Çalışmamız bel çevresinin önemini vurgulamakla birlikte genel obezite göstergesi olan BKİ’ninde dislipidemi riskini belirlemede göz önüne alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study we tried to find out whether BMI, indicator of general obesity, or waist circumference, indicator of abdominal obesity, is more decisive in predicting dislipidemia in diabetic and non-diabetic women. Data of 36 diabetic and 28 non-diabetic women whose BMI ≥ 25 kg/m², triyglyceride ≤ 400 mg /dl, for diabetics A1C ≤ 7,5%, without accompanying illness other than diabetes and using lipid lowering agents for the last 3 months was evaluated retrospectively. There was no correlation between BMI and waist circumference with lipid parameters. There was a positive correlation between hip circumference and tyrglyceride levels.(r=0,293, p<0,05), a negative correlation between age and HDL (r=-0,440, p<0,001), and a positive correlation between age and LDL levels (r=0,275, p<0,05). When we compared ,diabetic and non-diabetic obese women whose BMİ’s were similar, we showed that in diabetics, abdominal obesity and its possible result, dislipidemia was more prominent. Although our study points out the importance of waist circumference, it also indicates the fact that BMI which is the predictor of general obesity should be taken into consideration in dyslipidemia risk detection.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectObezitetr_TR
dc.subjectDiyabettr_TR
dc.subjectBel çevresitr_TR
dc.subjectDislipidemitr_TR
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectBKİen_US
dc.subjectDyslipidemiaen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectWaist circumferenceen_US
dc.titleDiyabetik ve non–diyabetik kadınlarda dislipidemi için beden kitle indeksi ve bel çevresi ne kadar belirleyicidir?tr_TR
dc.title.alternativeHow predictable are body mass ındex and waist circumference in detecting dislipidemia in diabetic and non-diabetic women?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeAraştırma makalesitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage69tr_TR
dc.identifier.endpage72tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKeskin, Mehmet Kürşad-
dc.contributor.buuauthorTatar, Banu Taşkıran-
dc.contributor.buuauthorAyar, Koray-
dc.contributor.buuauthorÇolpan, Gökhan-
dc.contributor.buuauthorBilgili, Gökhan-
dc.contributor.buuauthorErsoy, Canan-
dc.contributor.buuauthorİmamoğlu, Şazi-
Appears in Collections:2009 Cilt 35 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_2_2.pdf385.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons