Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18668
Başlık: Bursa’da otopsisi yapılan gözaltı ve cezaevi ölümleri
Araştırma makalesi
Diğer Başlıklar: Custody and prison deaths auotopsied in Bursa
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Türkmen, Nursel
Çoltu, Atınç
Kan, İsmet
Anahtar kelimeler: Cezaevi
Nezaret
Ölüm
Otopsi
Prison
Custody
Auotopsy
Death
Yayın Tarihi: 30-May-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Türkmen, N. vd. (2005). ''Bursa’da otopsisi yapılan gözaltı ve cezaevi ölümleri''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(3), 159-162.
Özet: Gözaltı ve cezaevinde meydana gelen ölümlere karşı medya, toplum ve ailelerin ilgilerinin ve tepkilerinin fazla olması nedeni ile bu tip olgularda adli yetkililerin ve adli tıp uzmanlarının çok daha fazla dikkat gerektiren sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada 5 yıllık süre içerisinde Bursa’da otopsisi yapılan gözaltı ve cezaevi ölüm olgularının çeşitli yönlerden incelenmesi ve konunun adli-tıbbi boyutunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında 1999-2003 yılları arasında otopsileri yapılan toplam 3065 adli olguya ait kayıtlar incelenmiş, toplam 53 adet gözaltı ve cezaevi ölüm olgusunun çeşitli açılardan özellikleri araştırılmıştır. Olguların %90.6’sı erkek, en sık olgu 31-40 yaş grubunda olup %56.6 ile doğal ölümler ilk sıradadır. Ülkemizde gözaltı ve cezaevi ölümleri hakkında doğru ve gerçek verilerin elde edilmesi, risk faktörlerinin tespiti ve önleyici stratejiler geliştirilebilmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
As there is a great concern and reaction from press, society and families to custody and prison deaths, legal authorities and forensic specalists should have assiduous responsibility. In this study we aimed to investigate cases of custody and prison deaths autopsied in 5 years in Bursa in different aspects and to emphasize their medicolegal dimension. Records of 3065 autopsied cases in Forensic Medicine Council Bursa Chairmanship were reviewed and identified 53 custody and prison death cases were investigated in different aspects. 90.6 % of the cases were male. The cases were most common in age group of 31-40 years, natural deaths were the main origin of death in 56.6% of cases. In our country, further studies are necessary to find out correct and real data on custody and prison deaths to detect risk factors and to establish preventive stragies.
Açıklama: Bu çalışma Adli Tıp Kurumu Etik Kurulu izni ile yapılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420570
http://hdl.handle.net/11452/18668
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2005 Cilt 31 Sayı 3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_3_4.pdf183.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons