Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18631
Title: Diyaliz ve erektil disfonksiyon
Other Titles: Dialysis and erectile dysfunction
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kahvecioğlu, Serdar
Akdağ, İbrahim
Arabul, Mahmut
Görgülü, Numan
Ersoy, Alpaslan
Güllülü, Mustafa
Yavuz, Mahmut
Dilek, Kamil
Yurtkuran, Mustafa
Keywords: Erektil disfonksiyon
Hemodiyaliz
Anksiyete
Periton diyalizi
Erectile dysfunction
Depresyon
Peritoneal dialysis
Hemodialysis
Depression
Anxiety
Issue Date: 20-Dec-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahvecioğlu, S. vd. (2005). ''Diyaliz ve erektil disfonksiyon ''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-4.
Abstract: Kişiler tarafından dile getirilmekten çekinilen ve kronik hastalıklar ile psikiyatrik bozukluğu olanlarda sıklığı artan erektil disfonksiyon (ED) sağlıklı erişkin erkeklerde yaklaşık %50 oranındadır. Çalışmamızda, erkeklerde bu kadar sık görülen bu hastalığın ünitemizdeki renal replasman tedavisi alan hemodiyaliz (HD) ve periton diyalizi (PD) uygulanan olgularımızdaki sıklığını ve psikiyatrik tablo ile ED bağlantısını araştırmayı amaçladık. Bu amaçla çalışmaya 18 HD, 9 PD hastası ve 14 gönüllü sağlıklı kontrol grubu olarak alındı. Tüm olgulardan ED uluslar arası indeks formu, hastane anksiyete ve depresyon formunun cevaplanması istendi. HD’de %50, PD’de %66 ve kontrol grubunda %35 oranında ED’a rastlandı. HD grubunda psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda ED sıklığının arttığı diğer gruplarda istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı görüldü.
Erectile dysfunction (ED) that is hard to talk about and has increasing frequency in chronic diseases and psychiatric disorders is present approximately in %50 of healthy males. We aimed to investigate the frequency of the disorder that is frequent in population in cases having peritoneal or hemodialysis as renal replacement therapy and to evaluate the association of the psychiatric condition and the ED. For this purpose 18 HD, 9 PD and, as control group, 14 healthy volunteers were enrolled into the study. All cases were asked to complete the international ED index form, hospital anxiety and depression forms. The rate of ED in HD, PD and the control groups were %50, %66, and %35 respectively. It was observed that in the HD group, with psychiatric disorders, ED frequency increased significantly, while did not reach to statistical significance in the other groups.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420538
http://hdl.handle.net/11452/18631
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2005 Cilt 31 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_1_1.pdf113.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons