Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18574
Title: Belediyelerin finansmanında iller bankası a.ş.’nin rolünün ve belediye yöneticilerinin banka hizmet memnuniyetinin değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation of the role of iller bank inc. in financing municipalities and the satisfaction of municipal administrators with the bank’s services
Authors: Eroğlu, Erdal
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Bölümü.
Bolaç, Uğur
Keywords: İlbank
Memnuniyet analizi
Finans
Belediye
Mahalli idareler
Provincial bank
Satisfaction analysis
Municipality
Finance
Local government
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolaç, U. ve Eroğlu, E. (2017). "Belediyelerin finansmanında iller bankası a.ş.’nin rolünün ve belediye yöneticilerinin banka hizmet memnuniyetinin değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(1), 197-230.
Abstract: İller Bankası, belediyelerin altyapı ve üst yapı hizmetlerinin finansmanında ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sağladığı danışmanlık, teknik yardım, denetim ve destek hizmetleriyle önemli bir rol üstlenmektedir. İller Bankası daha çok bankacılık hizmetleri ile bilinse de yapılan işlerde teknik bilgi ve donanımıyla ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada İller Bankası’nın belediyelerin finansmanındaki rolü ve İller Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere yönelik belediyelerin memnuniyet düzeyleri analiz edilmektedir. İller Bankası’nın belediyelerin finansmanındaki rolünün değerlendirildiği bölümde, Banka’nın öz kaynaklarından kullandırılan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, uluslararası finans kurumlarıyla yürütülen çalışmalar ve genel bütçeden mahalli idarelere aktarılan paylar rakamsal boyutuyla ele alınmaktadır. İller Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere yönelik belediyelerin memnuniyet düzeylerinin analiz edildiği bölümde ise Bursa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 76 Belediye üst yöneticisine yapılan anketlerden elde edilen veriler yorumlanmaktadır.
Iller Bank plays a significant role in financing the infrastructure and superstructure services of the municipalities and in providing them with technical aid, consultancy, auditing, and support services. Despite being known rather for its banking services, Iller Bank stands out with its technical know-how and equipment. This study focuses on the role of Iller Bank in financing municipalities and analyzes the satisfaction levels of municipalities regarding the services provided by the bank. The first section that discusses the role of Iller Bank in financing the municipalities focuses on the short, medium, and long-term loans provided from the Bank’s equities, its operations carried out in cooperation with international financial corporations, and the shares transferred from general budget tax revenues to local administrations. The second section assesses how much the municipalities are satisfied with the services provided by the Bank by analyzing the data gained from the surveys carried out with the top managers of 76 municipalities affiliated to Bursa Regional Directorate.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mehmet Yüce danışmanlığında Uğur Bolaç tarafından yazılan “Belediyelerin Finansmanında İller Bankası A.Ş.’nin Rolü ve Banka Hizmetlerine Yönelik Belediyelerin Memnuniyet Analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü Örneği” adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2017_1/asl%2007.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18574
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:2017 Cilt 36 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36_1_7.pdf430.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons