Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18556
Başlık: Olgu sunumu: primer testis lenfoması
Diğer Başlıklar: Primary testicular lymphoma
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Ana Bilimdalı/Rıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Bilim Dalı.
Kanat, Özkan
Kurt, Ender
Evrensel, Türkkan
Adım, Şaduman Balaban
Demiray, Mutlu
Gönüllü, Güzin
Arslan, Murat
Manavoğlu, Osman
Anahtar kelimeler: Lenfoma
Lymphoma
Testis
Tedavi
Testis
Treatment
Yayın Tarihi: 30-Eyl-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kanat, Ö. vd. (2002). "Olgu sunumu: primer testis lenfoması" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2),57-59.
Özet: Primer testis non-Hodgkin lenfoması nadir görülen bir hastalıktır. Tüm testis malignitelerinin %1-9’unu oluşturur. Nadir görümesine rağmen, 60 yaşın üzerinde en sık görülen testis malignitesidir. En sık rastlanan histolojik tipi diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Özellikle erken evre hastalıkta standart bir tedavi mevcut olmamakla birlikte, evre I ve II hastalıkta, orşiektomi sonrası doksorubisinli kemoterapi uygulaması önerilmektedir. İleri evre (evre III ve IV) hastalıkta kombinasyon kemoterapisi tercih edilen tedavi modalitesidir. Primer testis lenfomalı, 69 yaşındaki erkek hasta, hastalığın klinik özellikleri ve tedavi modaliteleri ile birlikte tartışmaya sunuldu.
Non-Hodgkin lymphoma of the testis is an uncommon disease. It accounts for 1%- 9% of all testicular neoplasms. Despite this low overall incidence, it is the most common testicular malignancy over the age of 60. Diffuse large B-cell lymphoma is the most common histolojical pattern among primary testicular lymphomas. Although there is not a standart therapy especially for stage I and II disease, treatment with doksorubicinbased chemotherapy following orchiectomy is recommend in these stages. In advanced stages (III and IV), combination chemotherapy is the treatment of choise. Here, we report the case of a 69 -year- old man with primary testicular lymphoma and discuss the clinical features and treatment of this disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420252
http://hdl.handle.net/11452/18556
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2002 Cilt 28 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_2_9.pdf490.37 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons