Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18556
Title: Olgu sunumu: primer testis lenfoması
Other Titles: Primary testicular lymphoma
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Ana Bilimdalı/Rıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Bilim Dalı.
Kanat, Özkan
Kurt, Ender
Evrensel, Türkkan
Adım, Şaduman Balaban
Demiray, Mutlu
Gönüllü, Güzin
Arslan, Murat
Manavoğlu, Osman
Keywords: Lenfoma
Lymphoma
Testis
Tedavi
Testis
Treatment
Issue Date: 30-Sep-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanat, Ö. vd. (2002). "Olgu sunumu: primer testis lenfoması" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2),57-59.
Abstract: Primer testis non-Hodgkin lenfoması nadir görülen bir hastalıktır. Tüm testis malignitelerinin %1-9’unu oluşturur. Nadir görümesine rağmen, 60 yaşın üzerinde en sık görülen testis malignitesidir. En sık rastlanan histolojik tipi diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Özellikle erken evre hastalıkta standart bir tedavi mevcut olmamakla birlikte, evre I ve II hastalıkta, orşiektomi sonrası doksorubisinli kemoterapi uygulaması önerilmektedir. İleri evre (evre III ve IV) hastalıkta kombinasyon kemoterapisi tercih edilen tedavi modalitesidir. Primer testis lenfomalı, 69 yaşındaki erkek hasta, hastalığın klinik özellikleri ve tedavi modaliteleri ile birlikte tartışmaya sunuldu.
Non-Hodgkin lymphoma of the testis is an uncommon disease. It accounts for 1%- 9% of all testicular neoplasms. Despite this low overall incidence, it is the most common testicular malignancy over the age of 60. Diffuse large B-cell lymphoma is the most common histolojical pattern among primary testicular lymphomas. Although there is not a standart therapy especially for stage I and II disease, treatment with doksorubicinbased chemotherapy following orchiectomy is recommend in these stages. In advanced stages (III and IV), combination chemotherapy is the treatment of choise. Here, we report the case of a 69 -year- old man with primary testicular lymphoma and discuss the clinical features and treatment of this disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420252
http://hdl.handle.net/11452/18556
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_9.pdf490.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons