Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18548
Title: Farklı dozlarda vitamin C tedavisinin renal anemi üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different doses of vitamin c treatment on renal anemia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Anabilim Dalı.
Ersoy, Alparslan
Ersoy, Canan
Dilek, Kamil
Usta, Mehmet
Güllülü, Mustafa
Yavuz, Mahmut
Yurtkuran, Mustafa
Keywords: Hemodiyaliz
Hemodialysis
Vitamin C
Renal anemi
Vitamin C
Renal anemia
Issue Date: 22-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, A. vd. (2002). "Farklı dozlarda vitamin C tedavisinin renal anemi üzerine etkisi" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(2),5-9.
Abstract: Bu çalışmada, 55 stabil hemodiyaliz hastasında farklı dozlarda vitamin C tedavisinin renal anemi üzerine olan etkisini inceledik. Hastalar dört gruba bölündü. Üç gruba 100, 1000 ve 2000 mg/gün dozlarında oral vitamin C üç ay süreyle verildi. Kontrol grubuna ise vitamin C uygulanmadı. Tedavi öncesi, tedavinin 1., 2. ve 3. aylarında hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct), eritrosit ve serum ferritin düzeyleri ölçüldü. Üç ay sonra, 100 ve 1000 mg/gün vitamin C tedavisi alan gruplarda tedavi öncesi ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığı zaman ortalama Hb, Hct ve eritrosit düzeylerinde anlamlı değişiklik saptanmadı. 2000 mg/gün vitamin C tedavisi alan grupta tedavi öncesi ile karşılaştırıldığı zaman ortalama Hb, Hct ve eritrosit düzeyleri anlamlı artış gösterdi. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise anlamlı değişiklik saptanmadı. Bu grupta anemide görülen olumlu etkinin vitamin C tedavisine bağlı olup olmadığını daha iyi değerlendirebilmek amacıyla vitamin C tedavisi 3 ay süreyle kesildi. Tedavi kesilmeden önceki değerlerle karşılaştırdığımızda ortalama Hb, Hct ve eritrosit düzeylerinde anlamlı azalma olmadı. Tedavi öncesi ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığı zaman her üç grupta da ferritin düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olmadı. Sonuç olarak çeşitli dozlarda vitamin C tedavisinin hemodiyaliz hastalarında renal anemi üzerine etkisi olmadığı kanaatine vardık.
We have studied the effect of vitamin C therapy on renal anemia in 55 stable hemodialysis cases. The patients were divided into four groups. Three of the groups respectively received 100, 1000 and 2000 mg/day vitamin C therapy for 3 months. Vitamin C therapy was not applied to the control group. Hemoglobin (Hb), hematocrit (Hct), red cell counts and serum ferritin levels were measured before the treatment and at 1st, 2nd and 3rd months of the treatment in all patients. After three months, in groups that received 100 and 1000 mg/day vitamin C therapy, mean Hb, Hct and red cell counts did not change significantly compared to those in pretreatment and in control group. In the group who received 2000 mg/day vitamin C therapy showed significantly increased mean Hb, Hct and red cell counts compared to the pretreatment counts. No significant changes were determined when compared to the control group. In order to better assess the effect of vitamin C on these changes, therapy was ceased in the same group for three months. However, no significant decrease was observed at mean Hb, Hct and red cell counts compared to the counts at the end of the three-month therapy period of the same group. In serum ferritin levels of all three groups, no statistically significant changes were observed compared to those in pretreatment and in control group. As a result, we came to the conclusion that the different doses of vitamin C therapy did not affect renal anemia in hemodialysis patients.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420236
http://hdl.handle.net/11452/18548
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_2.pdf200.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons