Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18512
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaraman, Süleyman-
dc.contributor.authorYavuz, Cemile Feyza-
dc.date.accessioned2021-03-29T06:24:27Z-
dc.date.available2021-03-29T06:24:27Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationKaraman, S. ve Yavuz, C. F. (2016). "Marshall Planı Türkiye tarımının gelişmesinde nasıl rol oynamıştır?". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-14.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386-
dc.identifier.urihttp://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2016_1/ASL01.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18512-
dc.description.abstractMarshall Planı çerçevesinde Türkiye ekonomisi için Batı Avrupa ekonomisinin tamamlayıcısı olması yönünde politika izlenmiştir. Bu çerçevede, sanayileşen Batı Avrupa ülkelerinin ihtiyacı olan gıda maddelerini Türkiye’den karşılamak için ekonomik yardımlar daha çok tarım sektörünü geliştirici yönde kullandırılmıştır. Marshall Planı kapsamında 1955 yılına kadar Türkiye tarım sektörüne doğrudan yapılan yardım değeri 76.5 milyon $’dır. Bu yardımın % 89’u tarımın makineleşmesi için ayrılmıştır. Tarımın makineleşmesinde önemli rol oynayan traktörler, buğday ve pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adana, Aydın, İzmir, Ankara, Konya ve Eskişehir vilâyetlerine dağıtılmıştır. Traktör artışı ile birlikte üretim yapılan tarımsal alan yaklaşık %60 genişlemiş ve böylece pamuk, patates, mercimek, buğday ve pirinçte üretim artışı sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe policies followed within the framework of the Marshall Plan aimed to make the Turkish economy the complement of the West European economy. In this context, economic aid packages were made available to improve the agricultural sector so that Turkey would meet the food needs of the industrializing West European countries. The amount of the direct aid granted to the agricultural sector under the Marshall Plan until 1955 was $76.5 million. 89% of this amount was allocated to the mechanization of agriculture. Tractors, which play an important role in the mechanization of agriculture, were distributed to Adana, Aydın, İzmir, Ankara, Konya and Eskişehir where wheat and cotton were cultivated intensively. With the increase in the use of tractors, the cultivation areas expanded by approximately 60%, thereby increasing the production of cotton, potato, lentil, wheat and rice.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMarshall Planıtr_TR
dc.subjectTarımsal üretimtr_TR
dc.subjectTraktörtr_TR
dc.subjectYardımtr_TR
dc.subjectİşlenen alantr_TR
dc.subjectMarshall Planen_US
dc.subjectTractoren_US
dc.subjectAiden_US
dc.subjectCultivated areaen_US
dc.subjectAgricultural productionen_US
dc.titleMarshall Planı Türkiye tarımının gelişmesinde nasıl rol oynamıştır?tr_TR
dc.title.alternativeHow did the Marshall Plan play a role in the development of agriculture in Turkey?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage14tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_1.pdf400.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons