Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18512
Başlık: Marshall Planı Türkiye tarımının gelişmesinde nasıl rol oynamıştır?
Diğer Başlıklar: How did the Marshall Plan play a role in the development of agriculture in Turkey?
Yazarlar: Karaman, Süleyman
Yavuz, Cemile Feyza
Anahtar kelimeler: Marshall Planı
Tarımsal üretim
Traktör
Yardım
İşlenen alan
Marshall Plan
Tractor
Aid
Cultivated area
Agricultural production
Yayın Tarihi: 2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaman, S. ve Yavuz, C. F. (2016). "Marshall Planı Türkiye tarımının gelişmesinde nasıl rol oynamıştır?". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-14.
Özet: Marshall Planı çerçevesinde Türkiye ekonomisi için Batı Avrupa ekonomisinin tamamlayıcısı olması yönünde politika izlenmiştir. Bu çerçevede, sanayileşen Batı Avrupa ülkelerinin ihtiyacı olan gıda maddelerini Türkiye’den karşılamak için ekonomik yardımlar daha çok tarım sektörünü geliştirici yönde kullandırılmıştır. Marshall Planı kapsamında 1955 yılına kadar Türkiye tarım sektörüne doğrudan yapılan yardım değeri 76.5 milyon $’dır. Bu yardımın % 89’u tarımın makineleşmesi için ayrılmıştır. Tarımın makineleşmesinde önemli rol oynayan traktörler, buğday ve pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adana, Aydın, İzmir, Ankara, Konya ve Eskişehir vilâyetlerine dağıtılmıştır. Traktör artışı ile birlikte üretim yapılan tarımsal alan yaklaşık %60 genişlemiş ve böylece pamuk, patates, mercimek, buğday ve pirinçte üretim artışı sağlanmıştır.
The policies followed within the framework of the Marshall Plan aimed to make the Turkish economy the complement of the West European economy. In this context, economic aid packages were made available to improve the agricultural sector so that Turkey would meet the food needs of the industrializing West European countries. The amount of the direct aid granted to the agricultural sector under the Marshall Plan until 1955 was $76.5 million. 89% of this amount was allocated to the mechanization of agriculture. Tractors, which play an important role in the mechanization of agriculture, were distributed to Adana, Aydın, İzmir, Ankara, Konya and Eskişehir where wheat and cotton were cultivated intensively. With the increase in the use of tractors, the cultivation areas expanded by approximately 60%, thereby increasing the production of cotton, potato, lentil, wheat and rice.
URI: http://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2016_1/ASL01.pdf
http://hdl.handle.net/11452/18512
ISSN: 1301-3386
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 35 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
35_1_1.pdf400.08 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons