Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18511
Başlık: Küçük hücreli prostat karsinomu
Olgu bildirimi
Diğer Başlıklar: Small cell carcinoma of the prostate
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Kanat, Özkan
Saraydaroğlu, Özlem
Evrensel, Türkkan
Özkan, Atilla
Tolunay, Şahsine
Manavoğlu, Osman
Anahtar kelimeler: Prostat
Küçük hücreli karsinom
Prostate
Tedavi
Treatment
Small cell carcinoma
Yayın Tarihi: 10-Tem-2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kanat, Ö. vd. (2003). ''Küçük hücreli prostat karsinomu ''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 47-49.
Özet: Prostatın küçük hücreli karsinomu (KHK) nadir ve son derece saldırgan bir tümördür. Tüm prostat kanserlerinin %1’den daha azını oluşturur. Sıklıkla nodal veya visseral metastazlarla birlikte ileri evrede prezente olur ve kötü bir prognoza sahiptir. Mevcut verilerden yola çıkılarak prostat KHK için optimal bir tedavi şeklinin belirlenmesi zordur. Biz burada bir prostat KHK olgusunu literatür bilgileri ile birlikte sunuyoruz.
Small cell carcinoma (SCC) of the prostate is a rare and extremely aggressive malignant disease. It constitutes less than 1% of all prostatic neoplasms. Frequently it presents at advanced stage with nodal or visceral metastasis and has a poor prognosis. From the existing data it is difficult to define an optimum treatment strategy for SCC of the prostate. Here, we present a case of SCC of the prostate with a brief review of the literature
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420358
http://hdl.handle.net/11452/18511
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2003 Cilt 29 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_2_7.pdf190.83 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons