Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1849
Title: Kalıp yayları için yorulma deney cihazı tasarımı
Other Titles: Design of the fatigue test device for die springs
Authors: Çavdar, Kadir
Hocaoğlu, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalıp yayları
Helisel yaylar
Yorulma
Sonlu elemanlar yöntemi
Yorulma ömrü
Mould springs
Helical springs
Fatigue
Finite element methods
Fatigue life
Issue Date: 1-Dec-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hocaoğlu, H. (2015). Kalıp yayları için yorulma deney cihazı tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bilindiği gibi yaylar, makine elamanı arasında çok büyük öneme sahiptirler. Endüstride, geniş bir kullanım alanları vardır. Genellikle, makine parçalarını aynı konumda tutmak, darbeleri, titreşimleri azaltmak ve parçalara hareket sağlamak amacıyla kullanılırlar. Yaylar, zorlu çalışma koşulları altında çalışma esnasında maruz kaldığı yükler nedeniyle aniden kırılırlar. Bu yayların çalışması esnasında, yorulmanın ne gibi etkisinin olduğu bilinmediğinden, kırılmalar tahmin edilenden daha önce olmaktadır. Ancak günümüzde yorulma davranışının anlaşılmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bu tür sorunların azaltılması için yayların yorulma ömrünün doğru bir şekilde belirlenip, yorulma faktörünün yay tasarım aşamasında devreye sokulup buna göre yayların yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada kalıp yayları ve helisel bası yayları esas alınmıştır. Yaylarla ilgili yapılan yorulma araştırmaları incelenmiş ve yorulma davranışı analizi yapılmıştır. Bununla birlikte bu yorulma araştırmalarının yapıldığı test makineleri incelenmiştir. Bu test makinelerinin yapısı incelenmiş ve daha avantajlı yönleri olan yay yorma makinesi tasarımı yapılmıştır. Kalıp yayları ile ilgili mevcut tablolar incelenmiş ve buna göre test edilebilecek yaylar belirlenmiştir. Ardından, çalışma esnasında oluşan yükler hesaplanarak yeni tasarımın analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada tasarlanan makinede, yüksek rijitlik, boy, sarım çapı ve tel kesiti gibi değişken parametrelerde daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu görülmüştür. Bu çeşitlilik sayesinde, daha fazla yayın test edilebileceği, bu tasarımda çalışma sırasında iş güvenliği açısından daha emniyetli ve daha sessiz çalışma ortamı sağlanabileceği görülmüştür.
As it is known, springs have great importance among the machine components. There are many usage areas in industry. Generally; springs are used in order to fix components of machines, to reduce impacts, vibrations and to help movement of the parts. Due to the loads which are exposed to springs during the operations under harsh conditions, some failures occur in the springs. During the operations of these springs, because of unknown impact of fatigue effect, these failures occur before the estimated lifetime. But nowadays, many studies have made regarding to the understanding of fatigue behaviours. To reduce such problems, the fatigue life of the springs should be correctly identified, springs fatigue should be considered at the design stage and springs should be redesigned. In this study, mould springs and the helical compression springs were considered. The studies on fatigue that done about springs was investigated and fatigue behaviour analysis was performed. In addition to this, machines that the fatigue tests were done on those researches were examined. Structure of this fatigue testing machines have been examined and machine that more advantageous aspects have designed. Current mould springs tables were examined and according to these tables, springs that can be tested were determined. And then, the loads that occurred during operation of the analysis were calculated and new design was made. The machine that designed in this study, it was observed that variable parameters such as high rigidity, length, coil diameter and wire section, have more ranges. With help of these ranges, it was seen that more springs can be tested; safety conditions can be better and more silent work environment can be provided during operation of this design.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1849
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425992.pdf3.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons