Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1839
Title: Süpersimetrik modellerde hafif stop ve ince-ayar
Other Titles: Light stop and fine-tuning in susy models
Authors: Kırca, Zerrin
Çiçi, Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Süpersimetri
MSSM
Hafif stop
İnce-ayar
Supersymmetry
Light stop
Fine-tuning
Issue Date: 12-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçi, A. (2017). Süpersimetrik modellerde hafif stop ve ince-ayar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Deneysel olarak elde edilen veriler stop parçacıklarının, bozunum kanallarına göre degişmekle birlikte, 700 GeV'den daha hafif olamayacagını belirtmektedir. Bu çalışmada, öncelikle 700 GeV'den daha hafif stop parçacıgı veren çözümler üzerinde durularak, ince-ayar problemi ele alınmakta ve minimal süpersimetrik modelin temel parametre uzayında, ince-ayar problemini ortadan kaldıran çözümlere odaklanılmıştır. Bu çözümler ışıgında ince-ayar problemi ve olası çözümleri detaylı bir şekilde tartışıldıktan sonra, elde edilen sonuçların deney sonuçlarıyla karşılaştırması yapılarak, her ne kadar stop parçacığı deneyde belirtilen 700 GeV sınırından daha hafif olsa da, mevcut deneylerde yine de gözlenemeyecegi ve bu sebeple, deneysel olarak dışlanamayacağı sonucuna varılmıştır.
The current experimental results bound the stop mass at about 700 GeV from below, although such bounds can vary depending on different decay modes. In this study, we consider the solutions, which yield stop particles lighter than 700 GeV at the low scale. We discuss the fine-tuning problem over such solutions and highlight the regions of the fundamental parameter space, which provide a solution to the fine-tuning problem. After following detailed discussions, we compare our results with the experimental results. We conclude our study that even though the stop particles are lighter than 700 GeV, they can still escape from the detection, and thus, such solutions cannot still be excluded by the experiments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1839
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497219.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons