Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1837
Title: Somali halkının sömürgeciler karşısındaki bağımsızlık mücadeleleri (1895-1960)
Other Titles: Independence struggles of the Somali people against the colonies (1895-1960)
Authors: Yediyıldız, M. Asım
Ali, Abdisalan Elmi Sh.
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Somali
Sömürge
Direniş
Mücadele
Hareketler
Somali
Colonialism
Resistance
Struggles
Movements
Issue Date: 17-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ali, A. E. S. (2018). Somali halkının sömürgeciler karşısındaki bağımsızlık mücadeleleri (1895-1960). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Somali bulunduğu mevkii itibarıyla oldukça stratejik bir noktadadır. Somali XVI. Yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti`nin hâkimiyetinde kalmıştır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti`nin bölgeden ayrılmasıyla Somali Avrupalı sömürgecilerinin tehditlerine karşı karşıya kalmıştır. 1884 yılından itibaren İngiltere, Fransa ve İtalya sömürgeciler Somali`yi işgal etmişlerdir. Fakat Somalililer, din âlimlerin liderliğinde sömürgecilere karşı direnmişlerdir. 1895`ta Şeyh Mohamed Abdullah Hassan Avrupalı güçlere karşı en büyük direnişi başlattı. Ancak sömürgeciler bu hareketi 1920`de hava harekâtıyla bastırmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin bağımsızlığını geri getirmek için Somali Gençler Birliği ve Somali Ulusal Birliği gibi modern cemiyetler kurulmuştur. Bu örgütler sömürgecilere karşı barışçıl yollarla ve siyasi olarak mücadele vermişler. Uzun bir kurtuluş savaş ve siyasi mücadeleler sonrasında Somali 1960`ta bağımsızlığını kazanmıştır. Bu çalışma konuyla ilgili literatür ve kronikler kullanarak hazırlanmıştır.
Somalia is a very strategic place in terms of its position. From XVI to XIX century Somali was under the Ottoman rule. İn the last quarter of the XIX century when the Ottoman leave from the region Somali faced treats from European colonials. Since 1884 British, France and İtaly occupied Somalia. But the Somalis resisted the colonialists under the leadership of religious scholars. In 1895, Sheikh Mohammed Abdullah Hassan initiated the greatest resistance to European powers. However, the colonial powers suppressed this movement in 1920 by bombing with warplanes. After World War Two modern societies like the Somali Youth League and Somali National Union have been established to bring back the independence of the country. These organizations fought peacefully and politically against the colonialists. After a long war and political struggles, Somalia gained independence in 1960. This study was prepared by using related literature, chronicles and archives.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1837
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524806.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons