Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1832
Title: Teknolojik gelişmelerin muhafazakâr kadınların hayat tarzına etkisi
Other Titles: The impact of technological developments upon the lifestyles of the conservative women
Authors: Ataman, Kemal
Eldemir, Funda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Teknoloji
Sanayi devrimi
Yabancılaşma
Muhafazakar kadın
Yaşam tarzı
Technology
Industrial revolution
Alienation
Religious women
Lifestyles
Issue Date: 12-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eldemir, F. (2016). Teknolojik gelişmelerin muhafazakâr kadınların hayat tarzına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Teknoloji ile hayat tarzı arasındaki ilişki tarih boyu hep var olagelmiştir. Bu çalışmanın amacı da teknoloji kullanmanın muhafazakâr kadınların hayat tarzının nasıl etkilediğini anlamaktır. Bu amaçla önce konu ile ilgili literatür araştırması yapılmış sonrasında da eğitimli ve orta üst gelir düzeyine sahip on sekiz muhafazakar kadınla derinlemesine mülakat yapılmıştır. Katılımcıların ifadeleri dikkate alınarak teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz etkileri iki kategoride analiz edilmiştir. Teknoloji kullanmanın olumlu etkileri arasında ev ve iş yaşamında kolaylık, rahatlık, zaman kazanma ; alışveriş kolaylığı ve ekonomi sağlama ile dini bilgiyi öğrenme, öğretme, yaşama kolaylığı sayılabilir. Teknoloji kullanmanın olumsuz etkileri arasında ise bağımlılık oluşturması, zaman kaybettirmesi; sosyal hayatı zayıflatması, aile içi iletişimi azaltması; tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve dini yaşam geleneğini değiştirmesi sayılabilir.
There has always been a close relationship between technology and lifestyles. And the aim of this study is to understand the impact of technology wage on the lifestyles of religious women. For this purpose a literature review was done first ,and then in-depth interview were conducted with eighteen women who are educated ,faithful and have moderate or high incomes levels.The impact of tecnology usage has been categorized under two headings such as positive and negative impacts. Positive impacts of tecnology usage can be stated as follows;convenience ,comfort and time saving at home and work;convenience at shopping,cost saving;and convenience at learning,teaching and experiencing religious knowledge.And the negative impact of technology usage can be stated as such addiction ,waste of time ,weakens social life and family relations and comunication ,changes consuption habits and religious life traditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1832
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446806.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons