Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1823
Title: Gıda işletmelerinde kullanılan bazı dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etkiler
Other Titles: The effect of some disinfectants used in food industry on microorganisms
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Şenel, Yasemin
Başoğlu, Fikri
Keywords: Gıda fabrikaları
Dezenfektan
Mikroorganizma
Food plants
Disinfectant
Microorganism
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenel, Y. ve Başoğlu, F. (2002). "Gıda işletmelerinde kullanılan bazı dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etkiler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 105-115.
Abstract: Bu çalışmada gıda sanayii açısından büyük önem taşıyan ve son yıllarda kullanımı gittikçe artan dezenfektanların, dezenfektan konsantrasyonuna ve uygulama süresine bağlı olarak mikroorganizmalar üzerine etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Materyal olarak, kimyasal bileşimleri farklı üç dezenfektan ve kontrol grubu olarak da fenol kullanılmıştır. Kullanılan dezenfektanlar klor bazlı, kuarterner amonyum (QAC) bazlı ve alkol bazlıdır. Kullanılan mikroorganizmalar ise Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes ve Bacillus cereus’tur. Araştırma sonucunda dezenfektan etkisinin konsantrasyona ve zamana bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Dezenfektanlara en duyarlı mikroorganizmaların Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecalis olduğu gözlenirken en dayanıklı mikroorganizma Bacillus cereus olarak saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda direkt olarak kullanılan alkol bazlı dezenfektanın kullanılan mikroorganizmaların hepsine karşı çok etkili olduğu saptanmıştır. Klor ve QAC bazlı dezenfektanlar %0.5,%1, %1.5 ve %2 konsantrasyonlarında kullanılmıştır. Klor bazlı dezenfektan Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis ve Enterobacter aerogenes üzerine etkili olurken, QAC bazlı dezenfektan da Escherichia coli, ve Bacillus cereus üzerine etkili olmuştur.
In this study disinfectants which are important for food industry and have ben used widespreadly in recent years was searched to determine the effect of the disinfectants on microorganisims with reference to disinfectant concentration and application period. As material, chemically different three disinfectants and phenol, as control, were used. These disinfectants consisted of chloride, quarterner ammonium compounds and alcohol. The used microorganisms were Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Staphylacoccus aureus, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes and Bacillus cereus. It was determined that the effect of disinfectants varied accordance to concentration and application time. The most sensitive microorganisms were Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis, while Bacillus cereus was found to be durable. As a result of this study, the disinfectant used directly consisting alcohol is effective to all of the microorganisms used. Chlorine based and QAC based disinfectants were applied at 0.5%, 1%, 1.5% and 2% concentrations, chlorine based disinfectants were effective to Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and Enterobacter aerogenes, while QAC based disinfectants were effective on Escherichia coli, ve Bacillus cereus.
Description: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fikri Başoğlu'nun danışmanlığında Yasemin Şenel tarafından hazırlanan "Gıda işletmelerinde kullanılan bazı dezenfektanların mikroorganizmalar üzerine etkileri" adlı teze dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153953
http://hdl.handle.net/11452/1823
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_11.pdf212.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons