Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1821
Title: Süt işletmelerine önerilen bazı ticari deterjanların kullanım olanaklarının araştırılması
Other Titles: A research on using possibilities of some detergents recomended for dairy industries
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Korukluoğlu, Mihriban
Şahan, Yasemin
Yiğit, Aycan
Başoğlu, Fikri
Keywords: Süt İşletmeleri
Deterjan
Etkinlik
Dairy plants
Detergent
Effectiveness
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korukluoğlu, M. vd. (2002). "Süt işletmelerine önerilen bazı ticari deterjanların kullanım olanaklarının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 87-96.
Abstract: Bu araştırma, süt ve süt ürünleri işleyen, özellikle dondurma fabrikalarında, temizlik amacıyla kullanılan deterjanların seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Burada öncelikle deterjanların etkinlikleri belirlenmiştir. Daha sonra süt ve ürünlerini işleyen işletmeler için en uygun deterjanlar seçilmiştir. Böylece etkisi olmayan veya fazla deterjan kullanımından kaynaklanabilecek; maliyet artışı, zaman ve verimlilik kaybı, mikrobiyel riskler ve çevre kirliliği gibi faktörler önlenmeye çalışılmıştır.
The aim of this research was to determine some important points in which care must be taken when choosing detergents used in dairy products processing plants especially ice-cream producing plants. First of all, the effectiveness of the detergents were determined and than the most suitable detergents were prefered. In this way, it was tried to prevent some factors which cause rising of cost, loosing of time and yield, microbiological risks, environment pollution originated from using non-effective detergents or using excessive amount of detergents.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153951
http://hdl.handle.net/11452/1821
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_9.pdf198.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons