Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1819
Title: Kök ve kökboğazı fungal patojenlerine karşı bazı buğday çeşitlerinin reaksiyonları ve tohum koruyucu fungusitlerin fusarium culmorum (W.G.Sm.) sacc.’a etkisi
Other Titles: Reactions of some wheat cultivars against root and crown rot fungal pathogens and efficacy of seed protectant fungicides to fusarium culmorum (W.G.Sm.) sacc.
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Arslan, Ümit
Baykal, Necati
Keywords: Buğday
Kök ve kökboğazı fungal patojenleri
Çeşit reaksiyonu
Tohum koruyucu fungusit
Wheat
Root and crown rot fungal pathogens
Cultivar reaction
Seed protectant fungicide
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Ü. ve Baykal, N. (2002). "Kök ve kökboğazı fungal patojenlerine karşı bazı buğday çeşitlerinin reaksiyonları ve tohum koruyucu fungusitlerin fusarium culmorum (W.G.Sm.) sacc.’a etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 69-76.
Abstract: Bu çalışma 1996-1997 yılında kök ve kökboğazı fungal patojenleri Fusarium culmorum (W.G.Sm) Sacc., F. graminearum Schawabe ve Rhizoctonia cerealis van der Hoeven’e karşı bazı buğday çeşitlerinin reaksiyonlarını ve tohum koruyucu fungusitlerin F. culmorum’a etkisini belirlemek amacıyla kontrollü koşullarda yürütülmüştür. Reaksiyonları araştırılan 8 buğday çeşidinden Saraybosna’nın F.culmorum’a orta derecede duyarlı (MS), F. graminearum ve R. cerealis’e ise duyarlı (S) olduğu belirlenmiştir. Diğer 7 çeşit her 3 patojene de duyarlı (S) bulunmuştur. Türkiye’de Buğdayda Sürme (Tilletia foetida (Wallr.) Liro, T. caries (D.C) Tul.) ve Rastık (Ustilago nuda tritici Schaffn.) hastalıklarına karşı ruhsatlı fungusitlerden Carbendazim, Tebuconazole, Maneb ve Triticonazole’un kullanım dozunda F. culmorum’a sırasıyla %80.00, %80.00, %60.00 ve %28.00 oranında etkili olduğu saptanmıştır.
This study was carried out to determine the reactions of some wheat cultivars against root and crown rot fungal pathogens, Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. graminearum Schawabe and Rhizoctonia cerealis van der Hoeven and efficacy of seed protectant fungicides to F. culmorum under controlled conditions in 1996- 1997. Among the 8 wheat cultivars tested for the reaction, Saraybosna was determined as moderately susceptible (MS) against F. culmorum and susceptible (S) against R. cerealis and F. graminearum. The other 7 cultivars were found susceptible (S) to the each three pathogens. Carbendazim, Tebuconazole, Maneb and Triticonazole, which are among the fungicides registered against to wheat common bunt (Tilletia foetida (Wallr.) Liro, T. caries (DC.) Tul.) and loose smut (Ustilago nuda tritici Schaffn.) in Turkey, were determined as effective as 80%, 80%, 60% and 28%, against F. culmorum when the recommended dosage applied, respectively.
Description: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Necati Baykal danışmanlığında Ümit Arslan tarafından gerçekleştirilen "Bursa ili buğday alanlarındaki kök ve kökboğazı fungal hastalıkları üzerinde araştırmalar" adlı teze dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153949
http://hdl.handle.net/11452/1819
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_7.pdf227.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons