Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-11-26T13:29:22Z-
dc.date.available2019-11-26T13:29:22Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationYazgan, S. ve Tatar D. (2002). "Bursa koşullarında sıcaklık ve yağış artışlarının buğday verimi üzerindeki etkisinin bitki-İklim modellemesi ile belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 59-67.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153948-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1818-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa ve yöresinde yetiştirilen Bezostaya buğday çeşidine ilişkin bitki-iklim modellemesi ile verim tahmini, DSSAT V3 (Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) paket programı ile incelenmiştir. Ayrıca dünyada sıcaklık artışları konusunda yapılan çalışmalar sonucunda ortalama sıcaklığın, 2~40 C arasında artacağı tahmini göz önünde bulundurularak, bitki gelişme dönemlerinde 20 C ve 40 C sıcaklık artışları ile, 5 mm ve 10 mm yağış artışları, çevresel etmenlerinin bitki gelişiminde nasıl bir etki yapacağı da sınanmıştır. Sonuç olarak, buğday bitkisinin vejetatif gelişme ve vejetatif gelişme dönemi sonundaki sıcaklık ve yağış artışlarına karşı diğer gelişme dönemlerine göre daha duyarlı olduğu, sıcaklık artışlarının bitki gelişimini olumsuz yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, crop yield estimation of Bezostaya type of wheat cultivated in Bursa was made through Crop-Weather Modelling by the help of DSSAT V3 (Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 3) software package. Furthermore, considering predictions of average temperature in the world will be increased 2-40 C based on studies about global climate change (global warmth), it is tested that how effects the 20 C and 40 C higher temperature and 5 mm and 10 mm higher rainfall to crop growing. As a result, it is determined that wheat is more sensitive to the temperature and rainfall rise in the period of vegetative growth and later vegetative growth period than the other growing periods, temperature rise has a negative effects on crop growth.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDSSAT V3tr_TR
dc.subjectBitki-iklim modellemesitr_TR
dc.subjectBezostayatr_TR
dc.subjectVerim tahminitr_TR
dc.subjectCrop-weather modellingtr_TR
dc.subjectCrop yield estimationtr_TR
dc.titleBursa koşullarında sıcaklık ve yağış artışlarının buğday verimi üzerindeki etkisinin bitki-iklim modellemesi ile belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the effect of temperature and rainfall increases on wheat yield using crop-weather modelling under Bursa conditionsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage59tr_TR
dc.identifier.endpage67tr_TR
dc.identifier.volume16tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorYazgan, Senih-
dc.contributor.buuauthorTatar, Dilruba-
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_6.pdf207.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons