Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1816
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2019-11-26T13:20:34Z-
dc.date.available2019-11-26T13:20:34Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.citationUlusoy, Y. ve Alibaş, K. (2002). "Diesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,16(2), 37-50.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153946-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1816-
dc.description.abstractDünyadaki teknolojik gelişmenin paralelinde hızla artan enerji ihtiyacı nedeniyle, enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler, araştırmageliştirme faaliyetlerini, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Alternatif enerji kaynağı arayışlarında, otomotiv sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, biodiesel’in alternatif diesel yakıtı olarak kullanım olanakları; bu konuda yapılan çalışmalar ve diğer ülkelerdeki uygulamaları açısından incelenmiş ve oluşturulan biodiesel üretim düzeneğiyle yapılan deneysel çalışmalar ile literatür sonuçları irdelenmiştir. Bunun yanı sıra yurdumuzda biodiesel kullanımının ön ekonomik analizi yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIncreasing rapidly energy requirements parallel to technological development in the world, researc-development activities force to study on alternative energy researches. Automotive sectors take an important role in alternative energy research. In this study, the usage of biodiesel as an alternative fuel, previous works on this subject and experiences in other countries were investigated. The literatur and experimental results have been compared with experimental-setup. In addition, pre economical analaysis has been made for Turkey.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBiodieseltr_TR
dc.subjectAlternatif yakıtlartr_TR
dc.subjectAternative fuelsen_US
dc.titleDiesel motorlarda biodiesel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeTecnological and economical investigation of usage of biodiesel as an alternative fuelen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu/Tarım Alet ve Makina Programı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Makinaları Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage37tr_TR
dc.identifier.endpage50tr_TR
dc.identifier.volume16tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorUlusoy, Yahya-
dc.contributor.buuauthorAlibaş, Kamil-
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_4.pdf243.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons